BAS EN 1994-1-1/NA:2020

Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 8
Jezik: Bosanski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Izvorni
Datum objave: 24.09.2020
...

Apstrakt
Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna uz standard BAS EN 1994-1-1:2018 i primjenjuje se zajedno s tim standardom.

Životni ciklus
...