BAS EN 1994-1-1:2018

Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 109
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 28.06.2018
...

Apstrakt
(1) Dio 1-1 Eurokoda 4 daje opću osnovu za projektovanje spregnutih konstrukcija, kao i posebna pravila za zgrade. (2) U dijelu 1-1 obrađena su sljedeća pitanja: Poglavlje 1: Opće odredbe Poglavlje 2: Osnove proračuna Poglavlje 3: Materijali Poglavlje 4: Trajnost Poglavlje 5: Proračun konstrukcije Poglavlje 6: Granična stanja nosivosti Poglavlje 7: Granična stanja upotrebljivosti Poglavlje 8: Spregnuti priključci u okvirima zgrada Poglavlje 9: Ploče spregnute s profiliranim čeličnim limom u zgradama

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1994-1-1:2004, identičan
  • EN 1994-1-1:2004/AC:2009, identičan