BAS EN 1994-1-2/NA:2020Apstrakt
Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna uz standard BAS EN 1994-1-2:2018 i primjenjuje se zajedno s tim standardom.

Životni ciklus
...