Korak naprijed s mobilnim aplikacijama

Preuzeto sa www.iso.org
Autor: Clare Naden
 
 
Svi znamo da je bolje spriječiti nego liječiti, pa tako, s razvojem mobilnih aplikacija i brzim napretkom funkcija koje one nude, i naši izgledi za poboljšano zdravlje izgledaju snažniji. Ali koji su nedostaci i kako proizvođači mogu ispeglati bore i aplikacije načiniti još sigurnijim, pouzdanijim, te ispunjenim zdravstvenim vrijednostima.
 
Potrošene i sagorene kalorije, povišen krvni pritisak ili šećer u krvi, pređeni koraci ili metri uspona… čini se da nema kraja onome što možemo izmjeriti iz udobnosti našeg zgloba. Kako se sve više navikavamo da sve što nam je potrebno dobijemo dodirom prsta, tako i dizajneri aplikacija ispunjavaju tu želju i pomažu u razvoju trenda, a procjene pokazuju da je broj zdravstvenih i fitness aplikacija porastao sa 325.000 u 2017. na 400.000 do 500.000 u 2019, prema podacima R2G, konsultantske kompanije specijalizovane za istraživanje inovacija u oblasti digitalne zdravstvene zaštite.
 
Ta se tehnologija razvija jednakom brzinom kao i naša glad za takvim informacijama. A tako je i s priznavanjem njene korisnosti. U Njemačkoj se, na primjer, očekuje da će tokom ove godine biti donijet zakon koji doktorima dopušta da propisuju zdravstvene aplikacije, a i u drugim zemljama se očekuje da slijede taj primjer.
 
Dakle, šta su tačno zdravlje i wellness? Svjetska zdravstvena organizacija daje definiciju „stanja potpunog fizičkog, mentalnog i društvenog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći“. Todd Cooper, međunarodni stručnjak za zdravstvenu informatiku i tehnologiju medicinskih proizvoda zasnovanu na standardima i predsjedavajući američke tehničke savjetodavne grupe (US Technical Advisory Group - US/TAG), vjeruje da je porast aplikacija povezanih sa zdravljem i wellnessom potaknut tom željom za sveobuhvatniji pristup zdravlju.

Zdravlje i wellness uglavnom se zasnivaju na prehrambenim faktorima i načinu življenja - stvarima koje su izvan tradicionalnog medicinskog polja. „To se savršeno uklapa u svijet aplikacija“, kaže Cooper, „i sve je veća upotreba zdravstvenih aplikacija kako ljudi postaju svjesniji svog zdravlja, zainteresovaniji za tehnologiju i traže alternative kako bi imali veću kontrolu nad svojom sudbinom.“

 
Schnapps aplikacija
 
Trenutno na tržištu postoji niz različitih vrsta aplikacijskih tehnologija. Neke imaju unutrašnje senzore koji mjere ono što se događa u našim tijelima, druge mjere vanjske senzorne informacije poput temperature. Neki senzori, poput onih koji se koriste u medicini, mogu osjetiti promjene u našem zdravlju i prije nego što ih mi osjetimo. Zatim, naravno, postoje svi algoritmi i proračuni koje oni mogu napraviti na način na koji mi ne možemo – barem ne tako lako. To obuhvata cijeli spektar funkcija, uključujući brojanje kalorija, pređenih udaljenosti, indeks tjelesne mase, napredak koji postižemo u smislu težine i ponavljanja, i tako dalje.
Često korištene aplikacije uključuju Headspace za meditaciju, MyFitnessPal za brojanje kalorija i Endomondo Sports Tracker koji integriše GPS na vašem telefonu s vašom fizičkom aktivnošću kako bi pratio kretanja i mjerio udaljenost i kalorije. Postoje i aplikacije za spavanje koje mjere cikluse spavanja i koje vas probude u pravom trenutku, druge koje vam pomažu u odvikavanju od pušenja prateći vašu žudnju za cigaretom i napredak, kao i one koje vam omogućavaju da izvršite EKG na Apple Watchu i podijelite sa svojim doktorom.

Dodajte gore navedeno bogatstvu motivacijskih aplikacija na tržištu koje pružaju prilagođene preporuke zasnovane na mnoštvu informacija koje smo u mogućnosti pružiti i mogli biste tvrditi da, ako se pravilno koriste, aplikacije imaju moć da promijene svijet. Pa u čemu je caka?

 
Procjena rizika
 
Kao i kod svakog trenda, kako industrija raste, tako rastu i potencijalni rizici. Radi se o stvarnom riziku i percipiranom riziku, napominje Cooper. „Jedna je stvar ako želite koristiti aplikaciju da biste pronašli benzin po najnižim cijenama u krugu od pet milja. Ako nije dostupan ili mi daje lažne smjernice, pa dobro, više sreće sljedeći put“, kaže on. „Međutim, kada je u pitanju zdravlje, rizici postaju mnogo ličniji, u rasponu od lagane neugodnosti do potrebe za pozivanjem hitne službe, pa čak i do smrti. Ako se aplikacija za doziranje lijeka pogrešno postavi, na primjer, stavljanjem decimalne tačke na pogrešno mjesto, učinak može biti katastrofalan“.

Gora Datta, međunarodni stručnjak za e-zdravlje i mobilnu IKT (Informacijske i komunikacijske tehnologije) prema ISO/TC 215, ISO-ov tehnički komitet za zdravstvenu informatiku, kaže da rizici također leže u činjenici da zdravstvene aplikacije mogu imati pristup izuzetno detaljnim, ličnim identifikacijskim i kliničkim informacijama o korisniku. „To jasno postavlja pitanja o privatnosti, sigurnosti, kontroli dozvola i povjerljivosti, kao i o integritetu infrastrukture“, navodi on.

„Također je potrebno razjasniti kako osigurati praktičnost pohrane podataka i upravljanja podacima, dostupnost i održavanje mreže, a da i ne govorimo o kompatibilnosti i interoperabilnosti“. Neki standardi i propisi za pomoć već postoje. Na primjer, Američka uprava za hranu i lijekove (Food and Drug Administration - FDA) prepoznaje mnoge prednosti zdravstvene informacijske tehnologije, ali zahtijeva da se izvrše procjene rizika i da se na odgovarajući način upravlja rizicima. U svom izvještaju pod naslovom FDASIA Health IT Report – Prijedlog strategije i preporuka za okvir zasnovan na riziku, FDA navodi: „Zdravstvena IT infrastruktura u cijeloj državi može ponuditi ogromne koristi američkoj javnosti, uključujući prevenciju medicinskih grešaka, poboljšanu efikasnost i kvalitet zdravstvene zaštite, smanjene troškove i povećani angažman potrošača. Međutim, ako se zdravstvena IT ne oblikuje, razvije, implementira, održava ili ne koristi pravilno, može predstavljati rizik za pacijente.“ Dakle, iako postoje snažni argumenti javnog zdravstva za upotrebu mobilnih zdravstvenih aplikacija, identifikacija, razvoj i usvajanje standarda i najboljih praksi ključni su aspekt zdravstvenog IT okvira koji promoviše inovacije i štiti sigurnost pacijenta.
 
 
Standardi u prvom planu
 
Kako, dakle, izgleda pejzaž standarda? Pa, posljednjih godina mnoge organizacije istražuju trnovito pitanje zdravstvenih informatičkih tehnologija. Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC), na primjer, doprinosi jednim dijelom usmjeravanju programera aplikacija. Objavljen 2010. godine, njen međunarodni standard IEC 80001-1, Primjena upravljanja rizikom za IT mreže koje uključuju medicinske uređaje – Dio 1: Uloge, odgovornosti i aktivnosti (Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices – Part 1: Roles, responsibilities and activities), definiše funkcije koje jedna odgovorna organizacija mora izvršiti da bi identifikovala i ublažila rizike, te upravljala rizicima povezanim sa stavljanjem medicinskih uređaja i sistema na IT mrežu.
 
Međutim, trenutno ne postoji uspostavljen i namjenski postupak certificiranja mobilnih zdravstvenih aplikacija koji može osigurati da su aplikacije sigurne, pouzdane i zaštićene. Član ISO-a za Ujedinjeno Kraljevstvo, BSI, u 2015. godini objavio je javno dostupnu specifikaciju PAS 277, Zdravstvene i wellness aplikacije. Kriteriji kvaliteta tokom životnog ciklusa. Kodeks prakse. Dobro prihvaćena u Ujedinjenom Kraljevstvu, uzimajući u obzir brzorastuće tržište zdravstvenih i wellness aplikacija i zabrinutost oko njihovog kvaliteta i pouzdanosti, ova javno dostupna specifikacija daje smjernice o ključnim pitanjima kojih treba biti svjestan prilikom razvoja medicinskih aplikacija. S obzirom na pozitivan prijem, bilo je jasno da postoji potreba za smjernicama na međunarodnom nivou koje će se oslanjati na usklađene napore na državnom nivou i objedinjenu ekspertizu iz cijelog svijeta. U tu svrhu, tehnički komitet ISO/TC 215 sarađuje s tehničkim komitetom CEN/TC 251Zdravstvena informatika,  Evropskog komiteta za standardizaciju, na razvoju namjenske tehničke specifikacije za zdravstvene i wellness aplikacije za međunarodnu upotrebu.
 
Pored toga, Health Level Seven International (HL7), neprofitna organizacija za razvoj standarda, akreditovana od Američkog Instituta za nacionalne standarde (American National Standards Institute - ANSI), člana ISO-a za SAD, napravila je određeni napredak u ovom području kada je u junu 2018. godine pustila na probno korištenje svoj Funkcionalni okvir mobilne zdravstvene aplikacije za potrošače (cMHAFF), standard koji pruža smjernice programerima mobilnih zdravstvenih aplikacija.
 
 
Vjerujte svojoj aplikaciji
 
Trenutno u izradi, buduća tehnička specifikacija ISO/TS 82304-2Zdravstveni softver – Dio 2: Zdravstvene i wellness aplikacije – Kvalitet i pouzdanost (Health software - Part 2: Health and wellness apps - Quality and reliability), koja će se koristiti uz standard IEC 82304-1Zdravstveni softver – Dio 1: Opći  zahtjevi za sigurnost proizvoda (Health software - Part 1: General requirements for product safety), namjerava pružiti povjerenje u zdravstvene softverske proizvode poput aplikacija. Razvija ga zajednička radna grupa ISO/TC 215 – JWG 7 – u saradnji s tehničkim komitetom CEN/TC 251. Pored toga, dokument se fokusira na „one aspekte zdravlja, wellnessa i zdravstvene zaštite, koje pojedinci sve više koriste i koji su integrisani u zdravstvenu informatiku“, objašnjava Nicholas Oughtibridge, suorganizator JWG 7.
Tehnička specifikacija ISO/TS 82304-2 će pružiti zahtjeve za razvoj zdravstvenih i wellness aplikacija, dizajniranih da zadovolje potrebe zdravstvenih radnika, pacijenata, njegovatelja i šire javnosti. „Sadržavat će niz kriterija kvaliteta i pokrivati životni ciklus projekta aplikacije kroz razvoj, testiranje, puštanje u rad i ažuriranje aplikacije, uključujući izvorne, hibridne i internetske aplikacije, aplikacije povezane s nosivom i drugom zdravstvenom opremom i aplikacije povezane s drugim aplikacijama“, detaljno je naveo.
 
Potencijalni uticaji su mnogobrojni. Tehnička specifikacija pružit će smjernice svakoj kompaniji koja razvija aplikacije i bit će korisna ne samo za tehnološke kompanije, već i za državne regulatore zdravstvene tehnologije i vladine pružaoce zdravstvenih usluga. Cooper dodaje da će njena upotreba biti od koristi i potrošačima, organizacijama za zastupanje potrošača i istraživačima u zdravstvu, između ostalih. Povrh toga, spremna je direktno doprinijeti Cilju 3 (Dobro zdravlje i dobrobit) i Cilju 9 (Industrija, inovacija i infrastruktura) održivog razvoja Ujedinjenih nacija.
 
Proistekla na osnovu međunarodnog konsenzusa, tehnička specifikacija ISO/TS 82304-2, koja treba biti objavljena sljedeće godine, predstavljena je kao jedinstvena platforma za inovacije u zdravstvenom sektoru, koja omogućava razvoj sigurnijih i efikasnijih tehnologija. S porastom broja starije populacije i sve većim brojem hroničnih bolesti povezanih s odabirom načina života, efikasne mobilne aplikacije, ispravno razvijene i korištene, jedva se mogu iščekati. Povrh toga, one će vratiti odgovornost za zdravlje u ruke potrošača, a u njihovoj osnovi bit će sigurnost i privatnost. Podižemo čašu za njihovo dobro zdravlje!