Novi standard za eurokodove usvojen metodom prijevoda

Institut za standarizaciju BiH je metodom prijevoda usvojio standard BAS EN 1992-4:2021,  Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 4: Projektovanje spojnih sredstava za betonske konstrukcije, koji je identičan evropskom standardu EN 1992-4:2018, Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete i ima status bosanskohercegovačkog standarda.

Standard BAS EN 1992-4:2021 daje proračunsku metodu za spojna sredstva (spojeve konstruktivnih elemenata i nekonstruktivnih elemenata s konstruktivnim komponentama) koja se koriste za prenošenje dejstva na beton. Ovaj standard ne pokriva proračun pričvršćivanja. 

Prijevod standarda pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 61, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6.