BAS 1049:2010

Halal hrana - Zahtjevi i mjere


Opće informacije
Status: Povučen
Broj strana: 20
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Izvorni
Nadnevak objave: 02.12.2010
Tehnički komitet:
...

Apstrakt
Ovim standardom utvrđuju se zahtjevi i mjere za proizvode/usluge koji se moraju uskladiti s islamskim pravilima kako bi se ispunili uvjeti za dobijanje certifikata za halal kvalitet. Uvjeti za utvrđivanje usklađenosti s islamskim pravilima za pojedine proizvode/usluge definiraju se posebnim uputstvima koja se referiraju na ovaj standard.

Životni ciklus
...

Veza sa BAS standardima