BAS/TC 43

Hrana


Opće informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Sanela Avdagić-Tanković
Tehnički tajnik/koordinator:
Biljana Baljaj
E-mail:
biljana.baljaj@isbih.gov.ba

Područje rada
Priprema standarda za poljoprivredne i prehrambene proizvode koji se upotrebljavaju kao ljudska hrana i hrana za životinje, a što podrazumijeva nazive, specifikaciju proizvoda, uzorkovanje, metode ispitivanja, pakovanje, čuvanje i transport; procese u prehrambenoj industriji; postrojenja i opremu za prehrambenu industriju; pribor za pripremu jela, transport i stolni pribor; mikrobiologiju hrane; aditive za hranu; materijale u kontaktu s hranom; biotehnologiju.

Veza sa međunarodnim/europskim komitetima

CEN/TC 275

Food analysis - Horizontal methods


CEN/TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis


CEN/TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products - Methods of sampling and analysis


CEN/TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis


CEN/TC 338

Cereal and cereal products


ISO/TC 166

Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food


ISO/TC 186

Cutlery and table and decorative metal hollow-ware


ISO/TC 93

Starch (including derivatives and by-products)


CEN/TC 174

Fruit and vegetable juices - Methods of analysis


CEN/TC 194

Utensils in contact with food


CEN/TC 233

Biotechnology


ISO/TC 34

Food products


CEN/TC 153

Machinery intended for use with foodstuffs and feed


CEN/SS C01

Food Products


ISO/TC 34/SC 5

Milk and milk products


ISO/TC 34/SC 9

Microbiology


ISO/TC 34/SC 11

Animal and vegetable fats and oils


ISO/TC 34/SC 16

Horizontal methods for molecular biomarker analysis


ISO/TC 34/SC 17

Management systems for food safety


ISO/TC 34/SC 4

Cereals and pulses


ISO/TC 34/SC 2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals


ISO/TC 34/SC 7

Spices, culinary herbs and condiments


ISO/TC 34/SC 8

Tea


ISO/TC 34/SC 12

Sensory analysis


ISO/TC 34/SC 15

Coffee


ISO/TC 34/SC 10

Animal feeding stuffs


ISO/TC 34/SC 3

Fruits and vegetables and their derived products


ISO/TC 34/SC 6

Meat, poultry, fish, eggs and their products


CEN/SS C10

Starch


ISO/TC 34/SC 18

Cocoa


CEN/TC 460

Food Authenticity


CEN/TC 463

Microbiology of the food chain