BAS EN 1992-1-2/A1:2021

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 30
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 01.07.2021
...

Apstrakt
Ovim amandmanom modifikuju se tačke 4.2.1(1), 5.3.3(1) i zamjenjuje se Aneks C standarda EN 1992-1-2:2017.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1992-1-2:2004/A1:2019, identičan

Veza sa BAS standardima