BAS EN 1993-1-4:2017

Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 31
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 20.09.2017
...

Apstrakt
EN 1993-1-5 pruža proračunske zahtjeve za ukrućene i neukrućene limove koji su izloženi opterećenjima ravni. Obuhvaćeni su Shear lag efekti, uticaj nanošenja opterećenja u ravni, i izbočavanje nosača sandučastih i I-presjeka. Takođe su obuhvaćene komponente limenih konstrukcija koje su izložene opterećenjima u ravni, kao kod rezervoara i silosa. Uticaji opterećenja izvan ravni ne spadaju u područje primjene ovog dokumenta.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-1-4:2006, identičan
  • EN 1993-1-4:2006/A1:2015, identičan

Veza sa BAS standardima