Standardi za drvene podove i parkete usvojeni metodom prijevoda

Treće izdanje standarda BAS EN 13489:2021, Drveni podovi - Višeslojni parketni elementi i treće izdanje standarda BAS EN 14342:2021, Drveni podovi i parket – Karakteristike, ocjenjivanje usaglašenosti i označavanje, usvojeni su metodom prijevoda putem Тehničkog komiteta BAS/TC 42, Drvo i proizvodi od drveta,  Instituta za standardizaciju BiH. 

Standard BAS EN 13489:2021 utvrđuje karakteristike višeslojnih parketnih elemenata za unutrašnju upotrebu kao podove.

Standardom BAS EN 14342:2021 definišu se i utvrđuju odgovarajuće karakteristike i zahtjevi za drvene podne proizvode i parkete s ravnom površinom, kao i odgovarajuće metode ispitivanja za određivanje njihove podesnosti za upotrebu pri unutrašnjem oblaganju podova, uključujući i potpuno zatvorene prostore javnog prijevoza. Ovaj evropski standard osigurava ocjenjivanje usklađenosti, kao i zahtjeve za označavanje drvenih podnih proizvoda i parketa. Također, standardom su obuhvaćeni drveni podni proizvodi i parketi sa ili bez boje, premaza, laka, voska ili ulja.