Održan webinar za nove članove tehničkih komiteta (BAS/TC)

Institut za standardizaciju BiH održao je 26. novembra 2020. godine webinar za nove članove tehničkih komiteta (BAS/TC).


Webinaru je prisustvovalo 14 članova, predstavnika organizacija, primljenih u članstvo tehničkih komiteta u periodu od januara 2019. godine do kraja jula 2020. godine.


Nakon uvodnog pozdrava šefa Odeljenja za za elektrotehničku standardizaciju, u prvom dijelu izlaganja Tihomir Anđelić, šef Odeljenja za opću standardizaciju, upoznao je prisutne s ulogom ISBIH-a u procesu standardizacije u Bosni i Hercegovini te važnosti učestvovanja zainteresiranih strana u razvoju standadardizacije u Bosni i Hercegovini.

 

Biljana Baljaj, viša stručna saradnica za opću standardizaciju, prezentirala je interna pravila za standardizaciju s posebnim osvrtom na BAS PO 8.5-01, Poslovnik o radu stručnih tijela Instituta. U BAS PO 8.5-01 su definirani struktura tehničkih komiteta, radnih grupa, način njihovog osnivanja i označavanja, uloga predsjednika, tehničkog sekretara, koordinatora i članova TC-a te obaveze i prava članova TC-a. Na kraju je istakla mogućnost učestvovanja u radu na međunarodnom i evropskom nivou standardizacije.

 

U nastavku je Miljan Vasković, stručni saradnik za elektrotehničku standardizaciju, prezentirao BAS U 8.5-03, Uputstvo za pripremanje, donošenje i objavljivanje BAS standarda i drugih dokumenata bosanskohercegovačke standardizacije. Ovaj dio internih pravila za standardizaciju definira cjelokupan proces razvoja BAS standarda kroz sve faze izrade, počevši od prijedloga za novi projekt BAS standarda do BAS standarda dostupnog javnosti odnosno preispitivanja i povlačenja BAS standarda.

 

Zvjezdan Šehovac, šef Odeljenja za za elektrotehničku standardizaciju, prezentirao je prisutnima rad u zaštićenom području na internetskoj stranici ISBIH za članove BAS/TC, obraćajući posebnu pažnju na dokumente koji se tamo nalaze, a važni su za rad članova TC-a, kao i na ostale podatke koji su dostupni na toj platformi.

 

ISBIH će i ubuduće nastaviti s organiziranjem ovakvog vida obuka.