Objavlјeni standardi o ispitivanju betona

Četvrta izdanja bosanskohercegovačkih standarda BAS EN 12350-1:2023, Ispitivanje svježeg betona - Dio 1: Uzorkovanje i uobičajena oprema; BAS EN 12350-2:2023, Ispitivanje svježeg betona - Dio 2: Ispitivanje slijeganjem; BAS EN 12350-5:2023, Ispitivanje svježeg betona – Dio 5: Ispitivanje  rasprostiranjem i treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 12350-7:2023, Ispitivanje svježeg betona - Dio 7: Sadržaj zraka – Metode pritiska, objavljeni su metodom prijevoda.

U području građevinarstva veliki značaj ima serija standarda BAS EN 12350, koja se odnosi na ispitivanja svježeg betona koji se koristi za gradnju. Ova serija standarda ima ukupno 12 dijelova.

Naprijed navedeni dijelovi serije standarda BAS EN 12350 propisuju kako se uzorkuje svježi beton, kako se provodi ispitivanje slijeganjem, kako se provodi ispitivanje rasprostiranjem, te kako se određuje sadržaj zraka u betonu.

Bоsаnskоhеrcеgоvаčke stаndаrde BAS EN 12350-1:2023, BAS EN 12350-2:2023, BAS EN 12350-5:2023 i BAS EN 12350-7:2023 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 21, Beton i proizvodi od betona.