Objavlјen standard o upravljanju usklađenošću

Prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 37301:2023, Sustavi upravljanja usklađenošću — Zahtjevi sa smjernicama za uporabu, objavljeno je metodom prijevoda.

Standard BAS ISO 37301:2023 specificira zahtjeve i osigurava smjernice za uspostavljanje, razvoj, provođenje, procjenu, održavanje i poboljšanje efektivnog sistema upravljanja usklađenošću unutar organizacije čime je omogućeno da organizacije u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru certificiraju sistem upravljanja usklađenošću. Ovaj standard je zamijenio standard BAS ISO 19600:2021, koji nije sadržavao zahtjeve za sisteme upravljanja usklađenošću i prema kojem se organizacije nisu mogle certificirati. Svi zahtjevi navedeni u ovom standardu koji se odnose na upravljačko tijelo primjenjuju se na najviše rukovodstvo u slučajevima kada organizacija nema upravljačko tijelo kao zasebnu funkciju.

Objava standarda BAS ISO 37301:2023 predstavlja dodatnu podršku i osnaživanje sistemskog pristupa postizanju usklađenosti poslovanja putem objedinjavanja upravljanja usklađenošću s korporativnim upravljanjem. Primjenom jedinstvenog sistema upravljanja usklađenošću u skladu sa zahtjevima ovog standarda dodatno se uklanjaju i preklapanja između različitih funkcija, korporativnih tijela, propisa i sistema upravljanja u ispunjavanju obaveza usklađenosti čime se povećava efikasnost procesa i aktivnosti potrebnih za postizanje usklađenosti.

Neke od osnovnih prednosti primjene sistema upravljanja usklađenošću su:

−    poboljšanje poslovnih prilika i održivosti;

−    zaštita i jačanje ugleda i kredibiliteta organizacije;

−    smanjenje reputacijskog rizika;

−    dokaz opredijeljenosti organizacije za efikasno upravljanje rizicima usklađenosti;

−    povećanje povjerenja trećih strana u sposobnost organizacije za postizanje održivog uspjeha;

−    doprinos društveno odgovornom ponašanju organizacije.

Bоsаnskоhеrcеgоvаčki stаndаrd BAS ISO 37301:2023 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 55, Društvena odgovornost.