BAS EN 128-1:2021 i BAS EN ISO 128-2:2021 usvojeni metodom prijevoda

 

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 17, Tehničko crtanje, simboli i jedinice, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde:

 

BAS EN ISO 128-1:2021, Tehnička dokumentacija proizvoda (TPD) – Opći principi prikazivanja ‒ Dio 1: Uvod i osnovni zahtjevi (EN ISO 128-1:2020, ISO 128-1:2020)

Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO 128-1:2021,  Tehnička dokumentacija proizvoda (TPD) – Opći principi prikazivanja ‒ Dio 1: Uvod i osnovni zahtjevi, prvo  izdanje, prijevod je evropske verzije standarda, EN ISO 128-1:2020, Technical product documentation (TPD) ‒ General principles of representation – Dio 1: Introduction and fundamental requirements. 

Ovaj dokument daje opća pravila za izvođenje tehničkih crteža (2D i 3D), kao i strukturu ostalih dijelova serije ISO 128. Ovaj dokument se odnosi na tehničko crtanje iz oblasti mašinstva, građevinarstva, arhitekture i brodogradnje. Primjenjiv je na ručne i na kompjuterske tehničke crteže.

BAS EN ISO 128-2:2021, Tehnička dokumentacija proizvoda ‒ Opća načela prikazivanja ‒ Dio 2: Osnovne konvencije o crtama (EN ISO 128-2:2020, ISO 128-2:2020)

Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO 128-2:2021, Tehnička dokumentacija proizvoda – Opća načela prikazivanja ‒ Dio 2: Osnovne konvencije o crtama, prvo izdanje, prijevod je evropske verzije standarda  EN ISO 128-2:2020, Technical product dokumentation – General principles of representation ‒ Part 2: Basic conventions for lines.

Ovim se dokumentom utvrđuju vrste linija koje se koriste u tehničkim crtežima (npr. dijagrami, planovi ili karte), njihove oznake i njihove konfiguracije, kao i opća pravila za crtanje linija. Uz to, ovaj dokument utvrđuje opća pravila za prikazivanje vodećih i referentnih linija i njihovih dijelova, kao i za raspored uputstava na ili kod vodećih linija u tehničkim dokumentima. Dodani su aneksi za specifične informacije o tehničkim crtežima mašinstva, građevinarstva i brodogradnje.

Izvorni tekst međunarodnih standarda ISO 128−1:2020 i ISO 128−2:2020 pripremio je Tehnički komitet ISO/TC 10, Technical product dokumentation, u saradnji s evropskim Tehničkim komitetom CEN/SS F01, Technical drawings, čiji je sekretarijat pod nadležnošću CCMC (CEN-CENELC Management Centre).