Terminološki rječnik standardizacije

Prikazano 21-40 od 10591 stavki.
Oblast standardizacijeTerminTermin (EN)Tehnički komitet 
 
Građevinarstvoproračun za dejstvo požarafire designBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoseizmička proračunska situacija seismic design situationBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoproračunski eksploatacioni vijek design working lifeBAS/TC 58Detalji
GrađevinarstvohazardhazardBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvodispozicija opterećenja load arrangementBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoslučaj opterećenja load caseBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvogranična stanja limit statesBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvogranična stanja nosivostiultimate limit statesBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvogranična stanja upotreblјivosti serviceability limit statesBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvonepovratna granična stanja upotreblјivostiirreversible serviceability limit statesBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvopovratna granična stanja upotreblјivosti reversible serviceability limit statesBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvokriterij upotreblјivosti serviceability criterionBAS/TC 58Detalji
GrađevinarstvonosivostresistanceBAS/TC 58Detalji
GrađevinarstvočvrstoćastrengthBAS/TC 58Detalji
GrađevinarstvopouzdanostreliabilityBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvobasic variableosnovna promjenlјiva veličina BAS/TC 58Detalji
Građevinarstvodiferencijacija prema pouzdanosti reliability differentiationBAS/TC 58Detalji
GrađevinarstvoodržavanjemaintenanceBAS/TC 58Detalji
GrađevinarstvopopravkarepairBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvonazivna vrijednost nominal valueBAS/TC 58Detalji