Terminološki rječnik standardizacije

Oblast standardizacijeGrađevinarstvo
Tehnički komitetBAS/TC 58- Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9
Termin (EN)maintenance
Definicija (EN)set of activities performed during the working life of the structure in order to enable it to fulfil the requirements for reliability NOTE Activities to restore the structure after an accidental or seismic event are normally outside the scope of maintenance.
Termin (FR)
Definicija (FR)
Termin (DE)
Definicija (DE)
Termin (BS)održavanje
Definicija (BS)skup aktivnosti koje se preduzimaju tokom eksploatacionog vijeka konstrukcije, s cilјem da joj se omogući ispunjenje zahtjeva pouzdanosti NAPOMENA Aktivnosti obnove konstrukcije poslije incidentnog ili seizmičkog događaja obično nisu obuhvaćene održavanjem.
Termin (HR)
Definicija (HR)
Termin (SR)
Definicija (SR)
Datum2015-10-02
StandardiBAS EN 1990:2014