Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 1-20 od 1193 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS 1049:2023
Halal hrana - Zahtjevi i mjere
40.20BAS/TC 4325.04.202324.06.2023
nsBAS 1057:2023
Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodnja i usklađenost - Smjernice za primjenu standarda BAS EN 206
40.20BAS/TC 2126.05.202325.07.2023
nsBAS CEN Guide 17:2023
Sigurnost opreme pod pritiskom - Pravila i preporuke za izradu i prezentaciju sigurnosnih standarda.
40.20BAS/TC 923.03.202322.05.2023
nsBAS CEN ISO/TR 11064-10:2023
Ergonomsko projektovanje kontrolnih centara – Dio 10: Uvod u seriju standarda projektovanja kontrolne sobe
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TR 16178:2023
Obuća – Opasne materije potencijalno prisutne u obući i dijelovima obuće - Liste opasnih hemijskih materija
40.20BAS/TC 4823.05.202323.07.2023
nsBAS CEN ISO/TR 20491:2023
Elementi za spajanje - Osnove vodikove krtosti čeličnih elemenata za spajanje
40.20BAS/TC 1603.04.202302.06.2023
nsBAS CEN ISO/TR 22100-5:2023
Sigurnost mašina - Veza sa ISO 12100 - Dio 5: Uticaji vještačke inteligencije na mašinsko učenje
40.20BAS/TC 4013.04.202312.06.2023
nsBAS CEN ISO/TR 8546:2023
Zaštita ruke - Uputstvo za izbor i upotrebu
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TR 9241-312:2023
Ergonomija interakcije čovjek-sistem – Dio 312: Čitljivost elektroforetskih ekrana
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TR 9241-393:2023
Ergonomija interakcije čovjek-sistem - Dio 393: Strukturirani pregled literature o vizuelno izazvanoj mučnini kretanja tokom gledanja elektronskih slika
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TR 9241-810:2023
Ergonomija interakcije čovjek-sistem – Dio 810: Robotski, inteligentni i autonomni sistemi
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TS 16775:2023
Pakovanja za finalnu sterilizaciju medicinskih sredstava – Smjernice za primjenu ISO 11607-1 i ISO 11607-2
40.20BAS/TC 2524.03.202323.05.2023
nsBAS CEN ISO/TS 19392-1:2023
Boje i lakovi - Sistemi premaza za lopatice rotora vjetroturbina - Dio 1: Minimalni zahtjevi i izlaganje atmosferskim uslovima
40.20BAS/TC 3929.03.202329.05.2023
nsBAS CEN ISO/TS 19392-2:2023
Boje i lakovi - Sistemi premaza za lopatice rotora vjetroturbina - Dio 2: Određivanje i ocjenjivanje otpornosti na kišnu eroziju pomoću rotirajuće ruke
40.20BAS/TC 3929.03.202329.05.2023
nsBAS CEN ISO/TS 19392-3:2023
Boje i lakovi - Sistemi premaza za lopatice rotora vjetroturbina - Dio 3: Određivanje i ocjenjivanje otpornosti na kišnu eroziju pomoću vodenog mlaza
40.20BAS/TC 3929.03.202329.05.2023
nsBAS CEN ISO/TS 19468:2023
Inteligentni transportni sistemi - Interfejsi podataka između centara za transportne informacije i kontrolnih sistema - Specifikacije modela nezavisne od platforme za protokole razmjene podataka za transportne informacije i kontrolne sisteme
40.20BAS/TC 105.04.202305.06.2023
nsBAS CEN ISO/TS 20048-1:2023
Čvrsta biogoriva – Određivanje karakteristika ispuštenih gasova i potrošnog kiseonika - Dio 1: Laboratorijska metoda za određivanje ispuštenih gasova i potrošenog kiseonika pomoću zatvorenih kontejnera
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TS 20049-2:2023
Čvrsta biogoriva - Određivanje samozagrijavanja peletizovanih biogoriva - Dio 2: Testovi zagrijavnja košara
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TS 21596:2023
Čvrsta biogoriva - Određivanje meljivosti - Metoda tipa po Hardgrovu za termički obrađena goriva od biomase
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TS 21911-2:2023
Čvrsta biogoriva - Određivanje samozagrijavanja - Dio 2: Testovi zagrijavanja košara
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023