Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 1-20 od 230 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CEN ISO/TR 20736:2024
Prinos mulja, recikliranje, obrada i odlaganje - Smjernice za toplotnu obradu mulja
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN ISO/TS 2610:2024
Analiza prirodnog gasa- Biometan- Određivanje sadržaja amina
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS CEN/TR 10261:2024
Gvožđe i čelik - Evropski standardi za određivanje hemijskog sastava
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS CEN/TR 10377:2024
Vodič za pripremu standardnih rutinskih metoda sa fluorescentnom spektrometrijom X-zraka
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS CEN/TR 15281:2024
Potencijalno eksplozivne atmosfere - Sprečavanje i zaštita od eksplozije - Uputstvo za suzbijanje eksplozije inertizacijom
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS CEN/TR 17798:2024
Optimalno projektovanje hidrometrijskih mreža
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17801:2024
Smjernice za koncept plana sigurnosti vode u zgradama
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17909:2024
Hidrometrija - Mjerenje visine snijega i snježnih padavina na terenu
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17911:2024
Emisije iz stacionarnih izvora - Smjernice za izradu standardiziranih mjernih metoda - Preporuke za strukturu i sadržaj
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17924:2024
Bezbjednosni i upravljački uređaji za gorionike i aparate koji sagorijevaju gasovita i/ili tečna goriva - Uputstvo o aspektima specifičnim za vodonik
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS CEN/TS 17660-1:2024
Kvalitet zraka - Procjena performansi senzorskih sistema kvaliteta zraka - Dio 1: Plinoviti polutanti u ambijentalnom zraku
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 17847:2024
Karakterizacija otpada - Određivanje odabranih alkohola s niskom tačkom ključanja pomoću gasne hromatografije s detekcijom jonizacije u plamenu nakon statičke head-space ekstrakcije (HS-GC-FID)
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 17883:2024
Okolinska karakterizacija procjednih voda iz otpada i tla korištenjem reproduktivne i toksikološke ekspresije gena u Daphnia magna
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 17943:2024
Karakterizacija otpada - Uputstvo za određivanje sadržaja elemenata i spojeva u otpadu
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 19103:2024
Eurokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija – Projektovanje spregnutih konstrukcija drvo beton – Osnovna pravila i pravila za zgrade
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS CEN/TS 1993-1-101:2024
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio-1-101- Alternativna interaktivna metoda za elemente opterećene na savijanje i pritisak
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 10025-4+A1:2024
Vruće valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Dio 4: Tehnički uslovi isporuke za termomehanički valjane zavarive finozrnate konstrukcione čelike
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS EN 10025-6+A1:2024
Vruće valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Dio 6: Tehnički uslovi isporuke za ravne proizvode od konstrukcionih čelika visokog napona tečenja u kaljenom i popuštenom stanju
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS EN 10209:2024
Hladno valjani ravni proizvodi od niskougljeničnog čelika za emajliranje - Tehnički uslovi isporuke
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS EN 10225-3+A1:2024
Zavarljivi konstrukcioni čelici za stacionarne morske konstrukcije – Tehnički uslovi isporuke – Dio 3: Vruće oblikovani šuplji profili
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024