Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 1-20 od 301 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CEN ISO/TR 20174:2021
Zavarivanje - Sistemi grupisanja materijala - Japanski materijali
40.20BAS/TC 216.09.202115.11.2021
nsBAS CEN ISO/TS 25107:2021
Ispitivanje bez razaranja - Sadržaj obuke za IBR
40.20BAS/TC 2404.10.202103.12.2021
nsBAS CEN ISO/TS 25107:2021
Ispitivanje bez razaranja - Sadržaj obuke za IBR
40.20BAS/TC 2404.10.202103.12.2021
nsBAS CEN/TR 17538:2021
Namještaj- Standardna oprema za ispitivanje - Pjene i madraci za ispitivanje
40.20BAS/TC 4228.09.202127.11.2021
nsBAS CEN/TS 17497:2021
Celuloza, papir i karton - Određivanje bisfenola A u ekstraktima iz papira i kartona
40.20BAS/TC 4228.09.202127.11.2021
nsBAS CLC/TR 50608:2021
Projekti pametnih mreža u Evropi
40.20BAS/TC 1009.09.202105.11.2021
nsBAS EN 1130:2021
Dječiji namještaj - Kolijevke- Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 4228.09.202127.11.2021
nsBAS EN 12046-1:2021
Sile pri otvaranju i zatvaranju – Metoda ispitivanja – Dio 1: Prozori
40.20BAS/TC 6022.09.202121.11.2021
nsBAS EN 12404:2021
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Procjena efikasnosti zidarskog fungicida u sprječavanju širenja gljive Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray, uzročnika suve truleži drveta - Laboratorijska metoda
40.20BAS/TC 4228.09.202127.11.2021
nsBAS EN 13115:2021
Prozori - Klasifikacija mehaničkih svojstava - Horizontalno smicanje, uvijanje i sile pri upotrebi
40.20BAS/TC 6022.09.202121.11.2021
nsBAS EN 13150:2021
Radni stolovi za laboratorije u obrazovnim institucijama - Dimenzije, zahtjevi sigurnosti i trajnosti i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 4228.09.202127.11.2021
nsBAS EN 1335-1:2021
Kancelarijski namještaj - Kancelarijske radne stolice - Dio 1: Dimenzije - Određivanje dimenzija
40.20BAS/TC 4228.09.202127.11.2021
nsBAS EN 13629:2021
Drveni podovi – Pojedinačne i lijepljene ploče od masivnog lišćarskog drveta
40.20BAS/TC 4228.09.202127.11.2021
nsBAS EN 13830+A1:2021
Ovješene fasade - Standardi za proizvod
40.20BAS/TC 6022.09.202121.11.2021
nsBAS EN 1390:2021
Sredstva za zaštitu drveta – Određivanje uništavajućeg djelovanja na larve Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Laboratorijska metoda
40.20BAS/TC 4228.09.202127.11.2021
nsBAS EN 14128:2021
Trajnost drveta i i proizvoda na bazi drveta - Kriterija za kvalitet farmakoloških sredstva za zaštitu drveta, određeni biološkim ispitivanjima
40.20BAS/TC 4228.09.202127.11.2021
nsBAS EN 14915+A2:2021
Paneli i obloge od masivnog drveta - Karakteristike, zahtjevi i označavanje
40.20BAS/TC 4228.09.202127.11.2021
nsBAS EN 1534:2021
Drveni podovi - Određivanje otpornosti na utiskivanje - Metoda ispitivanja
40.20BAS/TC 4228.09.202127.11.2021
nsBAS EN 16867:2021
Građevinski okovi - Mehatronička vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 6022.09.202121.11.2021
nsBAS EN 17213:2021
Vrata i prozori - Deklaracija proizvoda prema zaštiti životne sredine- Pravila za kategorizaciju proizvoda za prozore i pješačka vrata
40.20BAS/TC 6022.09.202121.11.2021