Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 1-20 od 304 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS 1056:2023
Tečni naftni gas (LPG) za industriju i domaćinstva – Zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1117.10.202308.12.2023
nsBAS CEN ISO/ASTM/TR 52906:2023
Aditivna proizvodnja – Ispitivanje bez razaranja – Namjerno umetanje nedostataka u metalne dijelove
40.20BAS/TC 1713.11.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/ASTM/TR 52916:2023
Aditivna proizvodnja za medicinu – Podaci – Optimizirani podaci o medicinskom snimku
40.20BAS/TC 1713.11.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/ASTM/TS 52930:2023
Aditivna proizvodnja – Principi kvalifikacije – Ugradnja, rad i performanse (IQ/OQ/PQ) opreme PBF-LB
40.20BAS/TC 1713.11.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/TR 20342-7:2023
Proizvodi koji pomažu u sprečavanju ozljeda tkiva pri dugotrajnom ležanju – Dio 7: Svojstva pjene, karakteristike i performanse
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/TS 19807-1:2023
Nanotehnologije – Magnetni nanomaterijali - Dio 1: Specifikacija karakteristika i mjerenja za magnetne nanosuspenzije
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/TS 20342-10:2023
Proizvodi koji pomažu u sprečavanju ozljeda tkiva pri dugotrajnom ležanju – Dio 10: Smjernice čišćenja, dezinfekcije i održavanje poliuretanskih APTI pokrivači
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/TS 21356-1:2023
Nanotehnologije – Strukturna karakterizacija grafena – Dio 1: Grafen iz prahova i disperzija
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/TS 23302:2023
Nanotehnologije – Zahtjevi i preporuke za identifikaciju mjernih veličina koje karakterišu nanoobjekte i materijale koji ih sadrže
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN/TR 12471:2023
Skrining test za otkrivanje prisustva nikla u predmetima koji se unose u probodene dijelove ljudskog tijela i predmeta koji su namjenjeni da budu u direktnom i dugotrajnom kontaktu s kožom
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN/TS 17775:2023
Organska i organsko-mineralna gnojiva – Određivanje sadržaja anorganskog arsena
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17776:2023
Organska i organsko-mineralna gnojiva – Određivanje sadržaja ukupnog organskog uglјenika (TOC) pomoću suhog spaljivanja
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17777:2023
Organska i organsko-mineralna gnojiva – Određivanje specifičnih elemenata
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17778:2023
Organska i organsko-mineralna gnojiva – Određivanje sadržaja hroma (VI) hromatografijom
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17779:2023
Organska i organsko-mineralna gnojiva – Ekstrakcija fosfora rastvorlјivog u neutralnom amonijum-citratu
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17780:2023
Organska, organsko-mineralna i anorganska gnojiva – Utvrđivanje Salmonella spp.
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17781:2023
Organska, organsko-mineralna i anorganska gnojiva – Utvrđivanje Escherichia coli
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17782:2023
Gnojiva - Određivanje stabilnosti gnojiva koja sadrže helate mikroelemenata pri različitim pH-vrijednostima
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17783:2023
Gnojiva - Određivanje stabilnosti gnojiva koja sadrže komplekse mikroelemenata
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17784-1:2023
Organsko-mineralna gnojiva - Identifikacija sredstava za kompleksiranje - Dio 1: Metoda primjenom UV-Vis spektrofotometrije i gravimetrije
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023