Autorska prava i patenti

Standardi i drugi standardizacijski dokumenti (tehničke specifikacije, tehnički izvještaji, uputstva i sl.), kao neslužbeni tekstovi (za razliku od službenih tekstova koji nemaju autorskopravnu zaštitu), originalna su i jedinstvena autorska djela koja su zaštićena Bernskom konvencijom o zaštiti književnih i umjetničkih djela, kao i zakonima o autorskom pravu u zemlјama njihovog nastanka.
Prema članu 12. Zakona o standardizaciji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01), bosanskohercegovački standardi i drugi standardizacijski dokumenti objavlјuju se kao posebne publikacije.

Autorska prava za bosanskohercegovačke standarde i druge standardizacijske dokumente pripadaju Institutu u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima ("Službeni glasnik BiH", broj 63/10) odnosno Pravilnikom o ostvarivanju i zaštiti autorskih prava na standardima i standardizacijskim dokumentima ("Službeni glasnik BiH", broj 18/22) kojim se uređuju autorska i srodna prava. Umnožavanje, u cjelini ili djelimično, kao i distribucija bosanskohercegovačkih standarda i drugih standardizacijskih dokumenata dozvoljeni su samo uz saglasnost i u skladu s pravilima Instituta.

Institut, kao punopravni član Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Evropskog instituta za standarde u oblasti telekomunikacija (ETSI), pridruženi član Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC), pridruženi član Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) i Evropskog komiteta za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC), ima statutarne, ugovorne i moralne obaveze da uloži napor u cilјu promovisanja i unapređivanja legalne upotrebe i sprečavanja neovlaštenog korištenja njihovih publikacija u Bosni i Hercegovini, koje su zaštićene autorskim pravima, kao i njihovih poslovnih naziva (imena) i znakova razlikovanja koji su zaštićeni žigovima (žigovnim pravima).

Institut ima pravo i obavezu da preduzima adekvatne komercijalne i druge mjere, a kada je potrebno, i pravne radnje, radi zaštite svog intelektualnog vlasništva, intelektualnog vlasništva međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju, kao i intelektualnog vlasništva nacionalnih tijela za standardizaciju drugih zemalјa s kojima Institut ima zaklјučene odgovarajuće komercijalne ugovore ili sporazume.