Posjeta standardoteci

ISBIH je svojim zainteresovanim strana omogućio pristup svim raspoloživim informacijama o dokumentima standardizacije i pomoć kod definiranja njihovih zahtjeva.

Bibliotečki fond sa zbirkama standarda, kataloga, glasila, specijalnih publikacija i baza podataka omogućuje da svi korisnici dobiju ažurne informacije i nabave standardizacijske dokumenta za koja izraze interes.

Posjetioci biblioteke imaju besplatan uvid i u dokumenta standardizacije.

Stranka se treba najaviti i poslati listu dokumenata koju želi pregledati kako bi se blagovremeno izvršila priprema.