Program rada instituta na usvajanju standarda

U skladu sa zahtjevima EU Uredbe br. 1025/2012 kojom se uređuje evropski standardizacijski sistem, svako evropsko i nacionalno standardizacijsko tijelo mora, barem jednom godišnje izraditi svoj program rada. Program rada mora sadržavati podatke o standardima i drugim standardizacijskim dokumentima koje evropsko i nacionalno standardizacijsko tijelo namjerava pripremiti ili mijenjati i dopunjavati, koje ono priprema ili mijenja i dopunjuje i koje je objavilo u prethodnom razdoblju.

Program rada Instituta na usvajanju standarda za 2024.

Program rada Instituta na usvajanju standarda za 2023.

Program rada Instituta na usvajanju standarda za 2022.

Program rada Instituta na usvajanju standarda za 2021.

Program rada Instituta na usvajanju standarda za 2020.

Program rada Instituta na usvajanju standarda za 2019.

Program rada Instituta na usvajanju standarda za 2018.

Program rada Instituta na usvajanju standarda za 2017.

Program rada Instituta na usvajanju standarda za 2016.

Program rada Instituta na usvajanju standarda za 2015.