Certifikacija Ex proizvoda

Komisija za ispitivanje i certificiranje protiveksplozijski zaštićenih uređaja, skraćeni naziv Ex-Komisija BiH, je samostalno stručno radno tijelo  Institut za standardizaciju BiH. Ex-Komisija BiH djeluje i  radi u skladu sa Zakonom o standardizaciji BiH, Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu usklađenosti, Naredbom o obaveznom atestiranju protiveksploziono zaštićenih električnih uređaja koji su namjenjeni za upotrebu  u prostorima ugroženim od eksplozivnih smješa, tehničkim normativima, standardima  i drugim pozitivnim propisima uključujući i harmonizirane standarde koji prate direktive novog pristupa koji se odnose na oblast protiveksplozijske zaštite uređaja namjenjenih za rad i korištenje u prostorima ugroženim eksplozivnim smjesama i/ili zapaljivom ugljenom prašinom kako na nadzemnim mjestima tako i u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom. Ex-Komisija BiH pruža usluge  ocjene usklađenosti  u Ex oblasti u skladu sa  Poslovnikom o radu Ex-Komisije BiH

Osnovno područje rada  i obim poslova Ex komisije: (određen je tačkom IV  Rješenja o imenovanju Ex komisije)

 • Organizuje pregled i ispitivanja električnih i neelektričnih uređaja domaće i strane proizvodnje koji se namjeravaju koristiti u prostorima ugroženim od eksplozivnih smjesa na nadzemnim mjestima, u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom i ostalim podzemnim mjestima, a u cilju njihovog certificiranja;
 • vrši pregled i ocjenjivanje tehničke dokumentacije za Ex uređaja koje proizvođači namjeravaju certificirati;
 • vrši izradu certifikata za uređaje koji zadovoljavaju propisane uslove za rad u prostorima ugroženim eksplozivnim smjesama i opasnom prašinom, a na bazi rezultata ispitivanja, pregleda sistema kvaliteta proizvodnje i svoje stručne ocjene;
 • daje stručna mišljenja Institutu o tehničkoj opremljenosti i kadrovskoj osposobljenosti laboratorija u cilju sticanja ovlaštenja za ispitivanje protiveksplozijski zaštićenih uređaja;
 • predlaže Institutu strane organizacije-laboratorije čiji se ispitni protokoli mogu priznati u postupku certificiranja protiveksplozijski zaštićenih uređaja u BiH;
 • daje stručna mišljenja o tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti radionica za popravak Ex uređaja;
 • daje saglasnosti za programe obrazovanja iz domena protiveksplozijske zaštite te učestvuje u obrazovanju kadrova koji rade na projektovanju, nadzoru, proizvodnji, ispitivanju, montaži, korištenju i popravci Ex uređaja i postrojenja koji se koriste u ugroženim prostorima;
 • vrši pregled Elaborata o zonama opasnosti sa procjenom rizika te na bazi istih izdaje prateća stručna mišljenja;
 • vrši pregled i daje stručno mišljenje na projektnu dokumentaciju vezanu za problematiku protiveksplozijske zaštite;
 • prati razvoj međunarodnih standarda  propisa iz područja protiveksplozijske zaštite i učestvuje u izradi standarda, propisa i drugih dokumenata za potrebe Bosne i Hercegovine;
 • učestvuje u pregledu i ocjeni instaliranih uređaja u rudnicima, energetskim i industrijskim postrojenjima ugroženim eksplozivnim smjesama;
 • predlaže Institutu stručnjake za učešće u radu tijela međunarodnih organizacija u području protiveksplozijske zaštite i
 • daje doprinos provođenju i unapređenju važećih propisa i standarda iz područja protiveksplozijske zaštite