BAS EN 1990:2014

Eurokod - Osnove projektovanja konstrukcija


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 100
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 31.12.2014
...

Apstrakt
(1) EN 1990 uspostavlјa principe i zahtjeve u pogledu sigurnosti, upotreblјivosti i trajnosti konstrukcija, opisuje osnove za njihov proračun i provjeru i daje uputstva za odgovarajuće aspekte pouzdanosti konstrukcija. (2) EN 1990 je predviđen da se koristi, zajedno sa EN 1991 do EN 1999, za projektovanje konstrukcija zgrada i inženjersko građevinskih objekata, uklјučujući geotehničke aspekte, projektovanje konstrukcija za dejstvo požara, situacije koje uklјučuju zemlјotrese, izvođenje i privremene konstrukcije. NAPOMENA Za projektovanje specijalnih građevinskih objekata (npr. nuklearnih instalacija, brana itd.) mogu biti neophodne drugačije odredbe od onih datih u EN 1990 do EN 1999. (3) EN 1990 je primjenjiv za projektovanje konstrukcija koje uklјučuju drugačije materijale ili dejstva izvan područja primjene u EN 1991 do EN 1999. (4) EN 1990 je primjenjiv za ocjenu konstrukcije postojećeg objekta u razvijanju proračuna popravki i rekonstrukcija ili u procjeni promjena namjene. NAPOMENA Onda kada je to potrebno, mogu da budu neophodne dodatne ili dopunske odredbe.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1990:2002, identičan
  • EN 1990:2002/A1:2005, identičan
  • EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010, identičan