Terminološki rječnik standardizacije

Oblast standardizacijeGrađevinarstvo
Tehnički komitetBAS/TC 58- Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9
Termin (EN)hazard
Definicija (EN)for the purpose of EN 1990 to EN 1999, an unusual and severe event, e.g. an abnormal action or environmental influence, insufficient strength or resistance, or excessive deviation from intended dimensions
Termin (FR)
Definicija (FR)
Termin (DE)
Definicija (DE)
Termin (BS)hazard
Definicija (BS)za potrebe od EN 1990 do EN 1999, neki neuobičajen i opasan događaj, npr. nenormalno dejstvo ili uticaj sredine, nedovolјna čvrstoća ili nosivost, ili prekomjerno odstupanje od predviđenih dimenzija
Termin (HR)
Definicija (HR)
Termin (SR)
Definicija (SR)
Datum2015-10-01
StandardiBAS EN 1990:2014