Terminološki rječnik standardizacije

Prikazano 121-140 od 11005 stavki.
Oblast standardizacijeTerminTermin (EN)Tehnički komitet 
 
Građevinarstvoflash-overBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvohydrocarbon fire curveBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvolocalised fireBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoopening factorBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvorate of heat releaseBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvostandard temperature-time curveBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvotemperature-time curvesBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoconfiguration factorBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoconvective heat transfer coefficientBAS/TC 58Detalji
GrađevinarstvoemissivityBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvonet heat fluxBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvocharacteristic value of snow load on the groundBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoaltitude of the siteBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoexceptional snow load on the groundBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvocharacteristic value of snow load on the roofBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoundrifted snow load on the roofBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvodrifted snow load on the roofBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoroof snow load shape coefficientBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvothermal coefficientBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoexposure coefficientBAS/TC 58Detalji