Terminološki rječnik standardizacije

Prikazano 61-80 od 11005 stavki.
Oblast standardizacijeTerminTermin (EN)Tehnički komitet 
 
Građevinarstvoreprezentativna vrijednost dejstva (Frep) representative value of an action (Frep) BAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoproračunska vrijednost dejstva (Fd)design value of an action (Fd)BAS/TC 58Detalji
Građevinarstvokombinacija dejstavacombination of actionsBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvokarakteristična vrijednost (Χk ili Rk)characteristic value (Χk or Rk)BAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoproračunska vrijednost svojstva materijala ili proizvoda (Χd ili Rd)design value of a material or product property (Χd or Rd)BAS/TC 58Detalji
Građevinarstvonazivna vrijednost svojstva materijala ili proizvoda (Χnom ili Rnom)nominal value of a material or product property (Χnom ili Rnom)BAS/TC 58Detalji
Građevinarstvokarakteristična vrijednost geometrijskog svojstva (ak)characteristic value of a geometrical property (ak)BAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoproračunska vrijednost geometrijskog svojstva (ad)design value of a geometrical property (ad)BAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoanaliza konstrukcije structural analysisBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoglobalna analizaglobal analysisBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvolinearno-elastična analiza prvog reda bez preraspodjelefirst order linear-elastic analysis without redistributionBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvolinearno-elastična analiza prvog reda s preraspodjelomfirst order linear-elastic analysis with redistributionBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvolinearno-elastična analiza drugog reda second order linear-elastic analysisBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvonelinearna analiza prvog reda first order non-linear analysisBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvonelinearna analiza drugog redasecond order non-linear analysisBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoelastično-idealno plastična analiza prvog redafirst order elastic-perfectly plastic analysisBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoelastično-idealno plastična analiza drugog redasecond order elastic-perfectly plastic analysisBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvoelasto-plastična analizaelasto-plastic analysisBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvokruto plastična analizarigid plastic analysisBAS/TC 58Detalji
Građevinarstvobulk weight densityBAS/TC 58Detalji