BAS EN ISO 19650-2:2022

Organizacija i digitalizacija informacija o zgradama i inženjerskim građevinama, uključujući modeliranje informacija o građevinama (BIM) – Upravljanje informacijama modeliranjem informacija o građevinama – Dio 2: Faza isporuke imovine


Opće informacije
Status: Važeći
Broj strana: 35
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Nadnevak objave: 04.02.2022
...

Apstrakt
U ovome dokumentu su specificirani zahtjevi za upravljanje informacijama u formi procesa upravljanja u okviru konteksta faze isporuke imovine i razmjene informacija u okviru iste, modeliranjem informacija o građevinama. Ovaj se dokument može primijeniti na sve vrste imovine i od strane svih vrsta i veličina organizacija, bez obzira na odabranu strategiju nabave.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 19650-2:2018, identičan
  • ISO 19650-2:2018, identičan

Veza sa BAS standardima