BAS EN 1996-1-2:2017

Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara


Opće informacije
Status: Važeći
Broj strana: 83
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Nadnevak objave: 07.11.2017
...

Apstrakt
(1)P Ovaj dio 1-2 dokumenta EN 1996 bavi se projektovanjem zidanih konstrukcija za slučajne situacije kada su zgrade izložene djelovanju požara, i mora se koristiti zajedno sa EN 1996-2, 1996-3 i EN 1991-1-2. Ovaj dio 1-2 identificira samo razlike, ili daje dopune na projektovanje na normalnim temperaturama. (2)P Ovaj dio 1-2 dokumenta odnosi se samo na pasivne metode zaštite od požara. Aktivne metode nisu obuhvaćene. (3)P Ovaj dio 1-2 dokumenta primjenjuje se na zidane konstrukcije, od kojih se, iz razloga opće bezbjednosti od požara, zahtijeva da zadovolje određene funkcije za slučaj izloženosti požaru, u smislu:  izbjegavanje prijevremenog otkaza konstrukcije (funkcija nosivosti)  ograničavanja širenja požara (plamen, vrući plinovi, prekomjerna toplota) izvan određenih označenih područja (funkcija razdvajanja) (4)P Ovaj dio 1-2 dokumenta daje principe i pravila primjene za projektovanje konstrukcija prema propisanim zahtijevima u odnosu na gore navedene funkcije i nivoe ponašanja. (5)P Ovaj dio 1-2 dokumenta primjenjuje se na konstrukcije, ili dijelove konstrukcija, koje su unutar oblasti primjene EN 1996-1-1, EN 1996-2 i EN 1996-3 i na osnovu toga su projektovani. (6)P Ovaj dio 1-2 dokumenta ne obuhvata zidane konstrukcije koje su izgrađene s elementima od prirodnog kamena u skladu s EN 771-6. (7)P Ovaj dio 1-2 dokumenta bavi se slijedećim:  nenosivim unutarnjim zidovima.  nenosivim vanjskim zidovima.  nosivim unutarnjim zidovima koji imaju ili nemaju funkciju razdvajanja.  nosivim vanjskim zidovima koji imaju ili nemaju funkciju razdvajanja.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1996-1-2:2005, identičan
  • EN 1996-1-2:2005/AC:2010, identičan