Upravljanje ljudskim resursima

Objavljeno je prvo izdanje BAS standarda BAS ISO 30422:2023, Upravljanje ljudskim resursima - Učenje i razvoj.

Standardom su date smjernice za organiziranje učenja i razvoja na radnom mjestu. Te smjernice uzimaju u obzir kako formalno, tako i neformalno učenje koje se bavi  kratkoročnim radnim potrebama i dugoročnim stručnim potrebama organizacije, ali i individualnim potrebama radnika vezanim za karijeru i cjeloživotno učenje, usklađenim s organizacijskim kontekstom i strategijom. Administrativne radnje u vezi s organiziranjem učenja i razvoja izvan su djelokruga ovog dokumenta.

Učenje i razvoj se sastoje od planiranih aktivnosti poduzetih na radnom mjestu u cilju povećavanja ljudskih performansi na individualnom, timskom ili organizacijskom nivou. U ovom dokumentu  se daju smjernice za djelotvorne procese upravljanja učenjem i razvojem, kao i ocjenjivanje istih.

Kada se u ovom dokumentu govori o procesima koji uključuju individualnu ili grupnu interakciju, ta interakcija se može ostvarivati ličnim kontaktom ili preko nekog oblika online tehnologije.

Organizacije obuhvataju komercijalne i neprofitne subjekte svih veličina koji neposredno zapošljavaju pojedince. Principi smjernica izloženih u ovom dokumentu odnose se na sve radnike koji imaju neki odnos s organizacijom, kao što su izvođači, podizvođači, pripravnici, stažisti i volonteri kada rade za organizaciju bilo u ugovornom ili neugovornom svojstvu.