Poziv na IEC webinar - Metoda mjerenja otpora na termoformnom provodnom sloju (IEC 62899-202-10)

Ovaj šezdesetominutni webinar predstavit će rad Tehničkog komiteta IEC TC  119 na temu Štampane elektronike i najnoviji standard koji je razvijen u okviru ovog tehničkog komiteta.

IEC 62899-202-10 je prvi standard ikada koji se odnosi na tehnologiju in-mould elektronike (IME). Standard definiše terminologiju i metode mjerenja za karakterizaciju promjene otpora provodivih slojeva mastila kao funkcije termoplastičnog izduženja. Izrada pametne funkcionalne elektronike pomoću IME tehnologije zahtijeva termoformiranje, odnosno kreiranje trodimenzionalnih oblika od ravnih dvodimenzionalnih funkcionalnih filmova sa štampanim pločama i montiranim komponentama. Termoformiranje izdužuje štampane slojeve uzrokujući promjene u otpornosti koje treba uzeti u obzir tokom faze projektovanja. Korištenje standardizovane metode mjerenja osigurat će uporedivost rezultata i dovesti do optimizacije dizajna/materijala.

Ovaj webinar će učesnicima pružiti pregled tehnologije in-mould elektronike i metoda mjerenja.

Ova sesija je dio IEC serije webinara koji su fokusirani na nove publikacije, obuhvatajući nove standarde, vodiče, izvještaje, bijele knjige i druge važne publikacije relevantne za korisnike standarda.

Datum održavanja: 14. 2. 2024. u 13.00 časova

Registracija