BAS EN 1993-6:2018

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije kranskih staza


Opće informacije
Status: Važeći
Broj strana: 38
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Nadnevak objave: 25.06.2018
...

Apstrakt
(1) Ovaj dio 6 EN 1993 daje pravila za projektiranje pri proračunu konstrukcija kranskih staza i ostalih konstrukcija na koje se oslanjaju kranovi. (2) Odredbe dane u dijelu 6 dopunjavaju, mijenjaju ili zamjenjuju ekvivalentne odredbe dane u EN 1993-1. (3) Ovaj dio obuhvaća staze mosnih kranova u zgradama i vanjske kranske staze, uključujući kranske staze za: a) pomične mosne kranove, ili: - oslonjene na gornju stranu kranskih greda; - zavješene ispod kranskih greda; b) jednotračni sklop vitla. (4) Dana su dodatna pravila za pomoćne predmete koji uključuju tračnice krana, konstrukcijske krajnje odbojnike, oslonačke konzole, spojnice za nalet krana i nosače za nalet krana. Međutim, tračnice kranova koje nisu postavljene na čelične konstrukcije i tračnice za druge svrhe nisu obuhvaćene. (5) Kranovi i svi drugi pokretni dijelovi izuzeti su. Odredbe za kranove dane su u EN 13001. (6) Za seizmički proračun vidjeti EN 1998. (7) Za otpornost na požar vidjeti EN 1993-1-2.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-6:2007, identičan
  • EN 1993-6:2007/AC:2009, identičan