BAS EN 1992-1-1:2017

Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade


Opće informacije
Status: Važeći
Broj strana: 228
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Nadnevak objave: 26.01.2017
...

Apstrakt
(1) P Dio 1-1 Evrokoda 2 daje opšte osnove za proračun konstrukcija od nearmiranog, armiranog i prednapregnutog betona, spravljenog od agregata normalne zapreminske mase i od lakog agregata, kao i specifična pravila za zgrade. (2) P Dio 1-1 obuhvata sljedeće oblasti: Poglavlje 1: Uvodne odredbe Poglavlje 2: Osnove proračuna Poglavlje 3: Materijali Poglavlje 4: Trajnost i zaštitni sloj betona do armature Poglavlje 5: Analiza konstrukcija Poglavlje 6: Granična stanja nosivosti (ULS) Poglavlje 7: Granična stanja upotrebljivosti (SLS) Poglavlje 8: Konstrukcijski detalji armature i kablova za prednaprezanje – Opšte odredbe Poglavlje 9: Konstrukcijski detalji elemenata i posebna pravila Poglavlje 10: Dodatna pravila za prefabrikovane betonske elemente i konstrukcije Poglavlje 11: Betonske konstrukcije od lakog agregata Poglavlje 12: Nearmirane i slabo armirane betonske konstrukcije (3) P U poglavljima 1 i 2 date su odredbe kojima se dopunjavaju odredbe date u EN 1990, Osnove projektovanja konstrukcija. (4) P Ovaj Dio 1-1 ne obuhvata: - korišćenje glatke armature; - otpornost na dejstvo požara; - posebne aspekte specijalnih vrsta zgrada (kao što su visoke zgrade); - posebne aspekte specijalnih vrsta inžinjerskih objekata, kao što su vijadukti, mostovi, brane, reaktorski sudovi pod pritiskom, platforme u moru ili rezervoari; - elemente od betona bez finih frakcija agregata, betona s uvučenim vazduhom i betona spravljenih s teškim agregatom, kao i elemente s profilima od konstrukcijskog čelika (vidjeti Evrokod 4 za spregnute konstrukcije od čelika i betona).

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1992-1-1:2004, identičan
  • EN 1992-1-1:2004/AC:2010, identičan
  • EN 1992-1-1:2004/A1:2014, identičan