Sustav upravljanja sigurnošću cestovnog prometa

Standard BAS ISO 39001:2014 predstavlja osnovu za stvaranje uvjeta za povećanje sigurnosti saobraćaja na putovima, a nastao je kao rezultat potrebe za smanjenjem broja prometnih nezgoda a samim tim i broja poginulih i teško povrijeđenih. Ovim se standardom utvrđuju zahtjevi za sustav upravljanja sigurnošću cestovnog prometa kako bi se omogućilo djelovanje organizacije u sustavu cestovnog prometa.  
Zahtjevi se ovoga standarda odnose na:

  • identifikaciju uloge svake organizacije u sustavu cestovnog prometa;
  • identifikaciju operacija, procesa i funkcija koje utječu ili mogu utjecati na sigurnost cestovnog prometa;
  • redoslijed i interakciju ključnih procesa i aktivnosti i određivanje njihove interakcije s drugim dionicima koji utječu na sigurnost cestovnog prometa;
  • praćenje, monitoring i analizu procesa, aktivnosti i funkcija;
  • analizu sigurnosti i dr.

Ovaj se standard može primjenjivati na bilo koju organizaciju, bez obzira na tip, veličinu i proizvode ili pruženu uslugu, a koja želi:

  • poboljšati performanse sigurnosti cestovnog prometa;
  • uspostaviti, održavati i stalno poboljšavati sustav upravljanja sigurnošću cestovnog prometa;
  • osigurati usklađenost s politikama sigurnosti cestovnog prometa i
  • dokazati usklađenost s ovim standardom.

Zahtjevi su ovog standarda opći i nije mu namjera nametnuti uniformnost strukture sustava upravljanja sigurnošću cestovnog prometa, odnosno uniformnost dokumentacije. Svrha ovog standarda nije da sudionike u prometu oslobodi obveza poštivanja zakona i odgovornog ponašanja. Standard može podržati organizaciju u naporima da podstakne sudionike u prometu na poštivanje zakona.
Međunarodnim dokumentom ISO/IEC Direktiva – Dio 1,  u Dodatku SL definirana je  jedinstvena struktura standarda sustava upravljanja. Dodatkom SL omogućeno je  organizacijama da na jednostavniji način vrše integraciju različitih sustava upravljanja. Struktura standarda BAS ISO 39001:2014 usklađena je s Dodatkom SL.  

Organizacije se mogu certificirati sukladno zahtjevima standarda BAS ISO 39001:2014 od strane akreditiranih certifikacijskih tijela, čime dokazuju da su ispunile zahtjeve standarda.