BAS EN 60335-1:2021

Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - 1. Dio: Opći zahtjevi


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 259
Jezik: Srpski, (ćirilica)
Izdanje: 3.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 27.05.2021
Direktiva:
2006/42/EC, Mašinе;
2014/35/EU, Niskonaponska oprema
...

Apstrakt
Ovaj se evropski standard odnosi na sigurnost električnih uređaja koji se koriste u domaćinstvu i sličnih uređaja, kao i električnih uređaja za komercijalne svrhe čiji nazivni napon ne prelazi 250 V za jednofazne uređaje i 480 V za ostale uređaje. NAPOMENA 1: Uređaji na baterije i drugi uređaji za jednosmernu struju obuhvaćeni su predmetom i opsegom ovog standarda. Uređaji s dvostrukim napajanjem, bilo da se radi na mrežu ili na baterije, smatraju se uređajima koji rade na baterije kada rade u režimu baterije. NAPOMENA Z1: Primjeri kućanskih aparata su uređaji koji se koriste u održavanju domaćinstva i koje mogu koristiti korisnici koji nisu dovoljno kvalificirani ili obučeni za obavljanje poslova održavanja domaćinstva: • u prodavnicama, kancelarijama i drugim sredinama sa sličnim radnim uslovima; • na poljoprivrednim gazdinstvima; • gosti u hotelima, motelima i ostalim smještajnim objektima; • u smještajima s doručkom. NAPOMENA Z2: Domaćinstvo se sastoji od mjesta za život i pripadajućih zgrada, vrtova itd. Uključeni su uređaji i mašine za upotrebu od strane dovoljno kvalifikovanih ili obučenih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i poljoprivredi, kao i uređaji i mašine koji su za komercijalnu upotrebu označeni od strane nedovoljno kvalifikovanih i obučenih korisnika, predmet i opseg ovog standarda. Dodatni zahtjevi za takve uređaje dati su u Prilogu ZE. NAPOMENA 2: Izostavljeno. NAPOMENA Z3: Primjeri takvih uređaja i mašina su električni uređaji za ugostiteljstvo, uređaji za čišćenje koji se koriste u komercijalne svrhe i uređaji za frizere. NAPOMENA Z4: Kriteriji primijenjeni za određivanje da li određeni proizvod obuhvaćen standardima EN 60335 spada u odredbe Direktive o niskom naponu (LVD) ili Direktive o mašinama (MD) dati su za informaciju u Aneksu ZF. Ovaj se standard bavi predvidivim opasnostima, koliko je to razumno, koje mogu izazvati uređaji i mašine i kojima mogu biti izložene sve osobe. Međutim, ovaj standard uglavnom ne uzima u obzir: • ako se djeca igraju uređajem; • upotreba uređaja od strane male djece; • upotreba aparata od strane male djece bez nadzora. Prepoznato je da osobe s vrlo ograničenim sposobnostima mogu imati potrebe koje premašuju nivo potreba naveden u ovom standardu. NAPOMENA 3: Skreće se pažnja na činjenicu da: • mogu se zahtijevati dodatni zahtjevi za uređaje namijenjene za upotrebu u vozilima, brodovima ili avionima; • U mnogim zemljama dodatne zahtjeve postavljaju nacionalne zdravstvene uprave, nacionalne uprave za zaštitu na radu, nacionalne uprave za vodosnabdijevanje i slične uprave. NAPOMENA 4: Ovaj standard se ne odnosi na: • uređaji namijenjeni isključivo za industrijske svrhe; • uređaji namijenjeni za upotrebu na mjestima gdje prevladavaju posebni uvjeti, kao što je prisustvo korozivne ili eksplozivne atmosfere (prašina, para ili plin); • audio i video i slični uređaji (IEC60065); • uređaji za medicinske svrhe (IEC60601); • ručni prenosni alati sa električnim motorima (IEC60745); • lični računari i slična oprema (IEC60950); • prenosni alati sa električnim motorima (IEC61029).

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 60335-1:2012, identičan
  • EN 60335-1:2012/A1:2019, identičan
  • EN 60335-1:2012/AC:2014, identičan
  • EN 60335-1:2012/A11:2014, identičan
  • EN 60335-1:2012/A2:2019, identičan
  • EN 60335-1:2012/A14:2019, identičan
  • EN 60335-1:2012/A13:2017, identičan
  • IEC 60335-1:2010, modifikovan