BAS EN 12953-1:2020

Dimocijevni kotlovi - Dio 1: Općenito


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 40
Jezik: Bosanski, Engleski
Izdanje: 3.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 08.10.2020
Direktiva:
97/23/EC, Oprema pod pritiskom
2014/68/EU, Oprema pod pritiskom;
...

Apstrakt
1.1 Općenito Ovaj evropski standard se primjenjuje na dimocijevne kotlove sa zapreminom većom od 2 litra za proizvodnju pare i/ili pregrijane vode pri maksimalnom dozvoljenom pritisku većem od 0,5 bar i temperaturom višom od 110 °C. Ovaj evropski standard osigurava da se opasnosti povezane s radom dimocijevnih kotlova svedu na minimum i da se osigura odgovarajuća zaštita kako bi se spriječile opasnosti koje i dalje postoje kada se dimocijevni kotao pušta u upotrebu. Ta zaštita će se postići pravilnom primjenom projektovanja, proizvodnje, metoda ispitivanja i inspekcije i tehnika ugrađenih u pojedine dijelove ovog evropskog standarda. Prema potrebi, odgovarajuća upozorenja na preostale opasnosti i potencijalne zloupotrebe data su u uputstvima za obuku i rad i postavljena na odgovarajućoj opremi pod pritiskom (vidjeti EN 12953-7 i EN 12953-8). Odgovornost je proizvođača da razmotri, pored ispunjavanja zahtjeva ovog standarda, da uzme u obzir posebne mjere koje su potrebne za postizanje potrebnog nivoa sigurnosti tokom proizvodnje u skladu s EU Direktivom 97/23/EC (PED). NAPOMENA 1 Treba uzeti u obzir druge zahtjeve koji se odnose na radna uputstva u EN 12953-13 i analize opasnosti u CEN/TS 764-6. Ovaj evropski standard specificira zahtjeve za kotlove s direktnim plamenim zagrijavanjem i električnim zagrijavanjem, uključujući kotlove s niskim pritiskom (LPB, vidjeti 3.6.) kao i kotlove s povratom toplote čiji pritisak na strani gasa ne prelazi 0,5 bar kod cilindrične izvedbe, izrađenim od ugljeničnih i ugljenično-manganskih čelika spojenih postupcima zavarivanja topljenjem i projektnog pritiska ne većeg od 40 bar. Kotlovi obuhvaćeni ovim evropskim standardom su namijenjeni za trajno instaliranje i snabdijevanje parom ili pregrijanom vodom (tipični primjeri su prikazani na slikama 1 do 6). Za kotlove s niskim pritiskom (LPB) prihvatljiviji su manje strožiji zahtjevi u vezi s projektovanjem i proračunom. Pojedinosti su definisane u odgovarajućim tačkama. NAPOMENA 2 Za kotlove koji rade s pritiskom na strani gasa većim od 0,5 bar jednako se primjenjuju pravila ovog standarda. Međutim, općenito se smatra da mogu biti potrebne dodatne analize projekta, inspekcije i ispitivanja. Ako je određeni kotao kombinacija projektovanja dimocijevnog i vodocijevnog kotla, tada se uz ovaj standard koristi i serija standarda EN 12952. Jedan takav primjer ove kombinacije prikazan je na slici 3. Ovaj evropski standard se primjenjuje na parne kotlove, od ulaznog priključka za dovod vode ili ulaznog voda do priključka za paru ili izlaza za vodu i sve ostale priključke uključujući ventile i priključke za paru i vodu. Ako se koriste zavareni spojevi na kraju, ovdje specificirani zahtjevi počinju ili završavaju se na kraju zavara gdje se uobičajeno postavljaju prirubnice. 1.2. Izuzeci Ovaj evropski standard se ne odnosi na sljedeće tipove kotlova i opreme: a) vodocijevne kotlove; b) nestacionarne kotlove, na primjer, kotlove za lokomotive; c) termouljne kotlove; d) kotlove gdje je glavno kućište napravljeno od livenog materijala; e) pumpe, zaptivke, itd.; f) postavljanje zidarske opeke i izolacije, itd. NAPOMENA Dimocijevni kotlovi od nehrđajućih čelika su pokriveni EN 14222.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 12953-1:2012, identičan

Veza sa BAS standardima