BAS EN 1993-4-3:2018

Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-3: Cjevovodi


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 35
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 25.06.2018
...

Apstrakt
(1) Ovaj dio 4-3 Evrokoda EN 1993 daje principe i pravila primjene proračuna konstrukcija cilindričnih čeličnih cjevovoda za transport tečnosti ili gasa ili mješavina tečnosti i gasa pri temperaturi okoline, koji nisu obrađeni u drugim evropskim standardima koji obuhvataju posebne primjene. (2) Za te svrhe treba upotrijebiti standarde koji obrađuju posebne primjene cjevovoda, ponajprije standarde - EN 805:2000 za sisteme vodosnabdijevanja (voda za piće); - EN 1011, Preporuke za elektrolučno zavarivanje čelika; - EN 1090-2, Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije; - EN 1295:1997 za ukopane cjevovode za različite uslove opterećenja (otpadna voda); - EN 1594:2000 za sisteme snabdijevanja gasom za radne pritiske veće od 16 bara; - EN 10208, Čelične cijevi za cjevovode sa zapaljivim tečnostima (1993); Dio 1: Cijevi klase zahtjeva A; Dio 2: Cijevi klase zahtjeva B; - EN 12007:2000 za sisteme snabdijevanja gasom do 16 bara i uključujući 16 bara; - EN 12732:2000 za zavarivanje; - EN 13445, Neložene posude pod pritiskom, niz; - EN 13941:2003 za sisteme cijevi s ugrađenom izolacijom za područno grijanje; - EN 13480:2002 za industrijske cjevovode; - EN 14161:2004 za sisteme cjevovoda za transport u industriji nafte i prirodnog gasa. (3) Pravila koja se odnose na posebne zahtjeve za proračun na dejstvo zemljotresa su data u EN 1998-4 (Evrokod 8, Dio 4 „Projektovanje konstrukcija otpornih na potres: Silosi, rezervoari i cjevovodi”) koji dopunjuje pravila Evrokoda 3 za tu posebnu svrhu. (4) Ovaj standard je ograničen na ukopane cjevovode koji odgovaraju području primjene u Evrokodu 8, Dio 4, za cjevovode. On je posebno namijenjen za upotrebu za:  ukopane cjevovode u naseljenim i nenaseljenim područjima;  ukopane cjevovode koji prelaze nasipe, saobraćajne ceste, pruge i kanale. (5) Proračun cjevovoda uključuje mnoge različite aspekte. Primjeri su odabir trase, sistemi bezbjednosti cjevovoda pod pritiskom, zaštita od korozije, izvođenje i zavarivanje, rad i održavanje. Za aspekte koji se ne odnose na proračun konstrukcije samog cjevovoda upućuje se na odgovarajuće evropske standarde popisane u 1.2. Isto se odnosi na elemente kao što su ventili, oblikovni komadi, izolirajuće spojnice, T-komadi i poklopci. (6) Cjevovodi obično obuhvataju više pridruženih pogona kao što su pumpne stanice, radna sredina, pogoni za održavanje itd., a svaki od njih sadrži različite vrste mehaničke i električne opreme. Kako ti pogoni znatno utiču na neprekinutost rada sistema, potrebno im je u procesu projektovanja pokloniti odgovarajuću pažnju s ciljem zadovoljenja zahtjeva za sveukupnom pouzdanošću. Međutim, izričita obrada tih pogona nije uključena u područje primjene ovog standarda. (7) Iako ovaj standard obuhvata cjevovode velikih prečnika, odgovarajuće proračunske kriterijume ne treba primjenjivati na prividno slične građevinske objekte kao što su željeznički tuneli i veliki podzemni gasni rezervoari. (8) Odredbe ovog standarda nisu neophodno cjelovite za posebne primjene. U takvom slučaju treba usvojiti dodatne odredbe koje su posebne za takve primjene. (9) Ovaj standard određuje zahtjeve koji se odnose na svojstva materijala ploča i šavova, u smislu čvrstoće i duktilnosti. Za detaljne smjernice i zahtjeve za materijale i zavarivanje upućuje se na odgovarajuće standarde popisane u 1.2. (10) Područje primjene ovog standarda ograničeno je na kvalitete čelika gdje određena minimalna granica razvlačenja ne prelazi 700 N/mm2.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-4-3:2007, identičan
  • EN 1993-4-3:2007/AC:2009, identičan