BAS EN 1991-1-3/NA:2018

Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega - Nacionalni dodatak


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 12
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Izvorni
Datum objave: 22.06.2018
...

Apstrakt
Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna uz standard BAS 1991-1-3:2015 i njegov amandman BAS EN 1991-1-3/A1:2018 i primjenjuje se zajedno s tim standardom i amandmanom.

Životni ciklus
...