BAS EN 1993-3-2:2018

Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 29
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 05.06.2018
...

Apstrakt
(1) Ovaj dio 3.2 EN 1993 primjenjuje se za proračun konstrukcija vertikalnih čeličnih dimnjaka kružnog ili konusnog presjeka. Uključuje konzolne dimnjake, dimnjake oslonjene na međunivoima ili učvršćene pomoću užadi. (2) Odredbe ovoga dijela dopunjavaju one koje su date u dijelu 1.1 u EN 1993. (3) Ovaj dio 3.2 bavi se samo zahtjevima za otpornost (čvrstoća, stabilnost i zamor) čeličnih dimnjaka. NAPOMENA U ovome kontekstu (tj. otpornost) naziv dimnjak odnosi se na: a) konstrukcije dimnjaka b) čelične cilindrične elemente tornjeva c) čelična cilindrična tijela jarbola učvršćenih s pomoću užadi. (4) Za odredbe koje se tiču aspekata kao što su hemijsko razaranje, termodinamičko ponašanje ili toplinska izolacija vidjeti EN 13084-1. Za proračun dimovodnih cijevi vidjeti EN 13084-6. (5) Armiranobetonski temelji čeličnih dimnjaka obuhvaćeni su EN 1992 i EN 1997. Vidjeti također 4.7 i 5.4 u EN 13084-1. (6) Opterećenja vjetrom određena su u EN 1991-1-4. NAPOMENA Postupci za proračun odgovora dimnjaka učvršćenih pomoću užadi na dejstvo vjetra dati su u Aneksu B u EN 1993-3-1. (7) Ovaj dio ne uključuje posebne odredbe za proračun na dejstva potresa, koje su date u EN 1998-6. Vidjeti također 5.2.4.1 u EN 13084-1. (8) Odredbe za užad i njihova pričvršćenja date su u EN 1993-3-1 i EN 1993-1-11. (9) Za izvedbu čeličnih dimnjaka upućuje se na EN 1090, dio 2 i EN 13084-1. NAPOMENA Izvedba je obuhvaćena samo do mjere koja je neophodna da ukaže na to koji kvalitet konstrukcionih materijala i proizvoda treba upotrebljavati i koji je nivo stručnosti na gradilištu potreban kako bi se zadovoljile pretpostavke proračunskih pravila. (10) Sljedeće teme su obrađene u EN 1993-3-2: Poglavlje 1: Opće odredbe Poglavlje 2: Osnove projektovanja Poglavlje 3: Materijali Poglavlje 4: Trajnost Poglavlje 5: Analiza konstrukcije Poglavlje 6: Granična stanja nosivosti Poglavlje 7: Granična stanja upotrebljivosti Poglavlje 8: Proračun zasnovan na ispitivanju Poglavlje 9: Zamor

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-3-2:2006, identičan

Veza sa BAS standardima