BAS EN 1993-3-1:2018

Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci – Tornjevi i jarboli


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 79
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 05.06.2018
...

Apstrakt
(1) Ovaj dio 3-1 EN 1993 primjenjuje se za proračun konstrukcija rešetkastih tornjeva i jarbola učvršćenih pomoću užadi , kao i za proračun ovog tipa konstrukcija na koje se oslanjaju prizmatični, cilindrični ili drugi elementi širokih vertikalnih strana. Odredbe za samostojeće tornjeve i cilindrične i kupaste tornjeve učvršćene pomoću užadi i dimnjake date su u dijelu 3-2 EN 1993. Odredbe za užad u konstrukcijama učvršćenim pomoću užadi, uključujući dimnjake učvršćene užadima, date su u EN 1993-1-11, a u ovom dijelu su dopunjene. (2) Odredbe iz ovog dijela EN 1993 dopunjavaju one koje su date u dijelu 1. (3) Kada je primjenljivost odredbe ograničena, iz praktičnih razloga ili zbog pojednostavljenja, njena je upotreba je objašnjena i naznačene su granice primjene. (4) Ovaj dio ne uključuje projektovanje poligonalnih i kružnih rasvjetnih stubova, što je obuhvaćeno s EN 40. Rešetkasti poligonalni tornjevi nisu obuhvaćeni ovim dijelom. Poligonalni pločasti stubovi (monostubovi) mogu se proračunavati upotrebljavajući ovaj dio za određivanje opterećenja. Podaci o čvrstoći takvih stubova mogu se uzeti iz EN 40. (5) Ovaj dio ne uključuje posebne odredbe za proračun na dejstva potresa koje su date u EN 1998-3. (6) Posebne mjere koje će biti potrebne za ograničenje posljedica nesreća nisu obuhvaćene ovim dijelom. Za otpornost na požar upućuje se na EN 1993-1-2. (7) Za izvedbu čeličnih tornjeva i jarbola upućuje se na EN 1090. NAPOMENA: Izvedba je obuhvaćena samo do mjere koja je neophodna da ukaže na to koji kvalitet konstrukcionih materijala i proizvoda koje treba upotrebljavati i koji je nivo stručnosti na gradilištu potreban kako bi se zadovoljile pretpostavke proračunskih pravila.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-3-1:2006, identičan
  • EN 1993-3-1:2006/AC:2009, identičan