BAS EN 1991-1-1:2015

Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Specifične težine, sopstvena težina i korisna opterećenja u zgradama


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 36
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 07.10.2015
...

Apstrakt
(1) U EN 1991-1-1 data su uputstva i dejstva za proračun konstrukcija zgrada i inženjerskih građevinskih objekata, uklјučujući neke geotehničke aspekte, za slјedeće veličine: - zapreminske težine građevinskih materijala i uskladištenih materijala; - sopstvene težine građevinskih objekata; - korisna opterećenja u zgradama. (2) U dijelu 4 i Aneksu A date su nazivne vrijednosti zapreminskih težina specifičnih materijala za zgrade, dodatnih materijala za mostove i uskladištenih materijala. Za specifične materijale je dodatno dat i ugao unu¬trašnjeg trenja. (3) U dijelu 5 prikazane su metode za određivanje karakterističnih vrijednosti sopstvene težine građevinskih objekata. (4) U dijelu 6 date su karakteristične vrijednosti korisnih opterećenja međuspratnih konstrukcija i krovova, u zavisnosti od kategorije upotrebe za slјedeće površine zgrada: - stambene, društvene, trgovačke i administrativne površine; - garaže i saobraćajne površine za vozila; - površine za skladištenje i industrijske aktivnosti; - krovove; - površine za slijetanje helikoptera. (5) Opterećenja saobraćajnih površina, data dijelu 6, odnose se na vozila najveće bruto težine do 160 kN. Proračun saobraćajnih površina za teška vozila, bruto težine preko 160 kN, mora da bude usaglašen s relevantnim organom vlasti. Dodatne informacije se mogu dobiti u EN 1991-2. (6) Horizontalne sile za prepreke ili zidove, koji imaju funkciju prepreke, date su u dijelu 6. U Aneksu B prikazana su dodatna uputstva za prepreke za vozila na parkiralištima. NAPOMENA Sile od udara vozila su specificirane u EN 1991-1-7 i EN 1991-2. (7) Za proračunske situacije i uticaje dejstava u silosima i rezervoarima prouzrokovane vodom ili drugim ma-terijalima vidjeti EN 1991-3.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1991-1-1:2002, identičan
  • EN 1991-1-1:2002/AC:2009, identičan