Vijesti

Održano 16. savjetovanje BH K CIGRE

Od 22. do 25. oktobra 2023. godine u Neumu je održano 16. savjetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – BH K CIGRE, uz učešće predstavnika privrednih i naučnih organizacija iz regiona.