Novi priručnik pomaže malim i srednjim preduzećima da kreiraju sigurna i zdrava radna mjesta

Zdravlje i sigurnost na radu ne samo da spašavaju živote, već su i od ključne važnosti za efikasno poslovanje. Standard ISO 45001 je prvi i jedini međunarodni standard za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu (OH&S), a rezultat je dogovorene dobre prakse iz cijelog svijeta. Upravo je objavljen novi priručnik koji će malim organizacijama pomoći da taj standard iskoriste na najbolji mogući način.
 
Dostojanstven rad je siguran rad, kaže Međunarodna organizacija rada, i malo ko se neće složiti s tom konstatacijom. Ipak, još uvijek oko 2,78 miliona ljudi svake godine umre od posljedica nezgoda na radu ili bolesti. Kad se tome dodaju stotine miliona nesreća koje nemaju fatalan ishod i zdravstveni uvjeti, jasno je da su troškovi za društvo i ekonomiju značajni.
  
Standard ISO 45001, Sistemi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu – Zahtjevi s uputstvom za korištenje, ima za cilj da poboljša tu statistiku pružanjem dogovorenog okvira za smanjenje rizika na radnom mjestu, poboljšanje zdravlja, povećanje sigurnosti i promociju dobrobiti na radu.
 
 
Novi priručnik, koji su zajednički objavili ISO i Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj, daje dodatne smjernice posebno malim organizacijama o primjeni standarda ISO 45001.
  
Pripremljen od grupe stručnjaka koja je razvila standard, ISO 45001: 2018, Praktični vodič za male organizacije, daje pregled zahtjeva standarda ISO 45001 i navodi načine na koje male organizacije mogu uspostaviti sistem upravljanja zaštitom na radu, uzimajući u obzir njihove posebne izazove i potrebe.
 
 
Prednosti takvog sistema su mnogostruke, uključujući smanjeni rizik od lošeg  zdravlja povezanog s radom, veću zaštitu ljudi koji rade s organizacijom ili za nju, pozitivniju kulturu kompanije i poboljšanu reputaciju kod klijenata, dobavljača i zajednice.
 
Priručnik kao i standard ISO 45001:2018, Sistemi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu – Zahtjevi s uputstvom za korištenje, koji je u sistem bosanskohercegovačke standardizacije preuzet metodom prijevoda, možete kupiti putem Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine ili preko ISO prodavnice.