BAS EN ISO 19650-5:2022

Organizacija i digitalizacija informacija o zgradama i inženjerskim građevinama, uključujući modeliranje informacija o građevinama (BIM) – Upravljanje informacijama modeliranjem informacija o građevinama – Dio 5: Sigurnosni pristup upravljanju informacijama


Opće informacije
Status: Važeći
Broj strana: 37
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Prijevod
Nadnevak objave: 04.02.2022
...

Apstrakt
U ovome su dokumentu specificirana načela i zahtjevi za upravljanje sigurnosnim informacijama u stadiju dospjelosti opisanom kao „modeliranje informacija o građevinama (BIM) prema seriji ISO 19650, te kako se definira u standardu ISO 19650-1, kao i sigurnosno upravljanje osjetljivim informacijama koje se postiže, kreira, obrađuje i pohranjuje kao dio svake druge inicijative, projekta, imovine, proizvoda ili usluge, te se pohranjuje kao dio iste. Opisani su koraci potrebni za stvaranje i njegovanje prikladnog i razmjernog sigurnosnog načina razmišljanja i kulture među organizacijama uz pristup osjetljivim informacijama, uključujući potrebu promatranja i revizorske sukladnosti. Skicirani pristup je mjerodavan tijekom životnog ciklusa inicijative, projekta, imovine, proizvoda ili usluge, bilo da je planirana ili već postoji, gdje se pribavlja, kreira, obrađuje i/ili pohranjuje osjetljiva informacija. Ovaj je dokument namijenjen za uporabu svakoj organizaciji uključenoj u uporabu upravljanja informacijama i tehnologija pri kreiranju, projektiranju, izgradnji, proizvodnji, operiranju. upravljanju, izmjeni, poboljšanju, uništenju i/ili recikliranju imovina ili proizvoda, kao i osiguravanju usluga, u okviru izgrađenog okoliša. Također će biti zanimljiv i važan onim organizacijama koje žele zaštititi svoje komercijalne informacije, osobne informacije i intelektualno vlasništvo.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 19650-5:2020, identičan
  • ISO 19650-5:2020, identičan