BAS EN ISO 19650-3:2022

Organizacija i digitalizacija informacija o zgradama i inženjerskim građevinama, uključujući modeliranje informacija o građevinama (BIM) – Upravljanje informacijama modeliranjem informacija o građevinama – Dio 3: Operativna faza imovine


Opće informacije
Status: Važeći
Broj strana: 44
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Prijevod
Nadnevak objave: 04.02.2022
...

Apstrakt
U ovome dokumentu su specificirani zahtjevi za upravljanje informacijama u formi procesa upravljanja u okviru konteksta operativne faze imovine i razmjene informacija u okviru iste modeliranjem informacija o građevinama. Ovaj dokument se može primijeniti na sve vrste imovine i od strane svih vrsta i veličina organizacija uključenih u operativnu fazu imovine. Zahtjevi ovoga dokumenta mogu se ispuniti kroz neposredne radnje koje sprovodi organizacija u pitanju ili se mogu delegirati drugoj strani.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 19650-3:2020, identičan
  • ISO 19650-3:2020, identičan