BAS EN 1992-2/NA:2020

Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija -Dio 2: Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja - Nacionalni dodatak


Opće informacije
Status: Važeći
Broj strana: 12
Jezik: Bosanski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Izvorni
Nadnevak objave: 11.03.2020
...

Apstrakt
Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka uz standard BAS EN 1992-2:2017 i primjenjuje se zajedno s tim standardom.

Životni ciklus
...