BAS/TC 23

Ljekovito i aromatično bilje


Opće informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Mijat Tuka
Tehnički tajnik/koordinator:
Biljana Baljaj
E-mail:
biljana.baljaj@isbih.gov.ba

Područje rada
Standardizacija u području ljekovitog i aromatičnog bilja i biljnih prerađevina (ljekovito i aromatično bilje, čajevi, eterična ulja).

Veza sa međunarodnim/europskim komitetima

ISO/TC 54

Essential oils