Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 101-120 od 1193 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 12873-2:2023
Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj uslijed migracije - Dio 2: Metoda ispitivanja za materijale koji nisu na bazi metala i cementa primijenjene na terenu
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12873-4:2023
Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj uslijed migracije - Dio 4: Metoda ispitivanja membrana za tretman vode
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12916+A1:2023
Naftni proizvodi – Određivanje tipova aromatičnih ugljovodonika u srednjim destilatima – Metoda tečne hromatografije visokih performansi s detekcijom indeksa refrakcije
40.20BAS/TC 1112.05.202312.07.2023
nsBAS EN 12952-10:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 10: Zahtjevi za sigurnosne uređaje za zaštitu od prekomjernog pritiska
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-2:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 2: Materijali za dijelove kotlova i opreme pod pritiskom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-5:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 5: Prefabrikacija i izrada dijelova kotla pod pritiskom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-6:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 6: Inspekcija u toku izrade, dokumentacija i označavanje dijelova kotla pod pritiskom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12975:2023
Solarni kolektori - Opći zahtjevi
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 12976-1:2023
Toplotni solarni sistemi i komponente – Fabrički proizvedeni sistemi – Dio 1: Opći zahtjevi
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 12979:2023
Oprema i pribor za tečni naftni gas (LPG) – LPG sistemi za motorna vozila - Zahtjevi za ugradnju
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 13089+A2:2023
Planinarska oprema - Alatke za led - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS EN 13094+A1:2023
Rezervoari za prijevoz opasnih materija – Metalni gravitaciono - pražnjeni rezervoari – Projektovanje i izrada
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 13138-1/Cor1:2023
Plutajuća pomagala za učenje plivanja - Dio 1: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za plutajuća pomagala koja se nose
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS EN 13138-1:2023
Plutajuća pomagala za učenje plivanja - Dio 1: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za plutajuća pomagala koja se nose
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS EN 13141-8:2023
Ventilacija u zgradama - Ispitivanje karakteristika komponenti/proizvoda za ventilaciju stambenih zgrada - Dio 8: Ispitivanje karakteristika za beskanalne mehaničke usisne i odsisne ventilacione jedinice (uključujući povrat toplote) za mehaničke ventilacione sisteme u jednoj prostoriji
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 13203-2:2023
Gasni aparati za pripremu potrošne tople vode u domaćinstvu - Dio 2: Procjena potrošnje energije
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 13203-3:2023
Gasni aparati za pripremu potrošne tople vode u domaćinstvu - Dio 3: Procjena potrošnje energije gasnih aparata sa solarnom podrškom
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 13203-4:2023
Gasni aparati za pripremu potrošne tople vode u domaćinstvu - Dio 4: Procjena potrošnje energije gasnih aparata za kombinovanu proizvodnju toplote i električne energije (mCHP) pri proizvodnji tople vode i električne energije
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 13203-5:2023
Gasni aparati za pripremu potrošne tople vode u domaćinstvu - Dio 5: Procjena potrošnje energije gasnih aparata kombinovanih s električnom toplotnom pumpom
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 13203-6:2023
Gasni aparati za pripremu potrošne tople vode u domaćinstvu - Dio 6: Procjena potrošnje energije adsorpcijskih i apsorpcijskih toplotnih pumpi
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023