Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 161-180 od 230 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN ISO 4491-2:2024
Metalni prahovi - Određivanje sadržaja kisika metodama redukcije - Dio 2: Gubitak mase pri redukciji vodikom (gubitka vodika)
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS EN ISO 5667-1:2024
Kvalitet vode - Uzorkovanje - Dio 1: Uputstvo za izradu programa uzorkovanja i tehnika uzorkovanja
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN ISO 5755:2024
Sinterovani metalni materijali -Specifikacije
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS EN ISO 5842:2024
Metalurgija praha – Vruće izostatsko presovanje – Otkrivanje argona primjenom tehnika gasne kromatografije i masene spektrometrije
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS EN ISO 6975:2024
Prirodni gas – Proširene analize – Metoda gasne hromatografije
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN ISO 6976:2024
Prirodni gas – Proračun gornje i donje toplotne vrijednosti, gustine, relativne gustine i Wobbe indeksa iz sastava
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN ISO 7704:2024
Kvalitet vode - Zahtjevi za ispitivanje učinkovitosti membranskih filtera koji se koriste za direktno brojanje mikroorganizama metodama kultura
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN ISO 80000-1:2024
Veličine i jedinice - Dio 1: Općenito
40.20BAS/TC 3820.06.202418.08.2024
nsBAS EN ISO 80000-11:2024
Veličine i jedinice - Dio 11: Karakteristični brojevi
40.20BAS/TC 3820.06.202418.08.2024
nsBAS EN ISO 80000-3:2024
Veličine i jedinice - Dio 3: Prostor i vrijeme
40.20BAS/TC 3820.06.202418.08.2024
nsBAS EN ISO 8062-3:2024
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) – Dimenzionalne i geometrijske tolerancije za dijelove odlivene u kalupu - Dio 3: Opće dimenzionalne i geometrijske tolerancije i mašinski dodaci za odlivke uz korištenje ± tolerancija za naznačene dimenzije
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS IEC TS 60695-11-40:2024
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 11-40: Ispitni plamenovi - Potvrdna ispitivanja - Uputstvo
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS IEC TS 60695-2-20:2024
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 2-20: Metode ispitivanja bazirane na užarenoj/vrućoj žici - Metoda ispitivanja sa vrućom zavojnicom - Aparatura, verifikacija, metoda ispitivanja i uputstvo
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS IEC TS 60695-2-21:2024
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 2-21: Metode ispitivanja bazirane na užarenoj/vrućoj žici - Ispitivanje obuzdavanje požara na završenim jedinicama
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS IEC TS 60695-5-2:2024
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 5-2: Učinci korozionih oštećenja od požara - Sažetak i relevantnost ispitnih metoda
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS ISO 11174:2024
Zrak na radnom mjestu - Određivanje kadmija i kadmijevih spojeva u čestičnoj tvari - Metode plamene i elektrotermalne atomske apsorpcione spektrometrije
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS ISO 11531:2024
Metani materijali-Lim i traka-Ispitivanje ušičavosti
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS ISO 11620:2024
Informacije i dokumentacija - Indikatori performansi biblioteka
40.20BAS/TC 4429.05.202428.07.2024
nsBAS ISO 11798:2024
Informacije i dokumentacija – Postojanost i trajnost zapisa, štampe i kopiranja na papiru – Zahtjevi i metode testiranja
40.20BAS/TC 4429.05.202428.07.2024
nsBAS ISO 13521:2024
Austenitni manganski čelični odlivci
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024