Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 61-80 od 1001 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 12259-13:2024
Stabilni sistemi za gašenje požara - Komponente za sprinklere i sisteme za raspršivanje vode - Dio 13: ESFR sprinkleri
40.20BAS/TC 1328.03.202426.05.2024
nsBAS EN 12312-15+A1:2024
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 15: Vozila za prijevoz prtljaga
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS EN 12341:2024
Ambijentalni zrak - Standardna gravimetrijska metoda za određivanje masene koncentracije PM10 ili PM2,5 u suspendovanoj čestičnoj tvari
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12374:2024
Ambalaža - Savitljive tube - Terminologija
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 12377:2024
Ambalaža - Fleksibilne tube - Metoda ispitivanja zračne nepropusnosti zatvarača
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 1253-6:2024
Odvodi za građevinske objekte - Dio 6: Podni slivnici s dubinom vodenog čepa manjom od 50 mm
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 1253-7:2024
Odvodi za građevinske objekte - Dio 7: Podni slivnici s mehaničkim zatvaračem
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 1253-8:2024
Odvodi za građevinske objekte - Dio 8: Podni slivnici s kombinovanim mehaničkim zatvaračem i vodenim čepom
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12580:2024
Sredstva za obogaćivanje zemljišta i mediji za rast - Određivanje količine
40.20BAS/TC 4504.04.202403.06.2024
nsBAS EN 12608-2:2024
Neplastificirani poli (vinilklorid) (PVC-U) za izradu prozora i vrata - Klasifikacija, zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 2: PVC-U profili prekriveni folijama vezanim adhezivima
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 12729:2024
Uređaji za sprečavanje zagađivanja pitke vode zbog povratnog toka - Podesivi zapor povratnog toka sa reduciranom zonom pritiska - Grupa B - Tip A
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12889:2024
Izgradnja i ispitivanje odvoda i kanalizacije bez iskopa
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12929-1+A1:2024
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prevoz osoba - Opći zahtjevi - Dio 1: Zahtjevi za sva postrojenja
40.20BAS/TC 2922.04.202421.06.2024
nsBAS EN 12929-2+A1:2024
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prevoz osoba - Opći zahtjevi - Dio 2: Dopunjeni zahtjevi za dvoužne žičare sa visećim kabinama bez kočnice na nosivome užetu
40.20BAS/TC 2922.04.202421.06.2024
nsBAS EN 12946:2024
Materijali za kalcifikaciju - Određivanje sadržaja kalcija i magnezija-Kompleksometrijska metoda
40.20BAS/TC 4504.04.202403.06.2024
nsBAS EN 12952-16:2024
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 16: Zahtjevi za sisteme sagorijevanja krutih goriva na rešetki u fluidiziranom stanju
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 12952-3:2024
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 3: Projektovanje i proračun dijelova kotla pod pritiskom
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 12952-8:2024
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 8: Zahtjevi za sisteme loženja kotla tečnim i gasovitim gorivima
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 12952-9:2024
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 9: Zahtjevi za loženje kotla praškastim gorivima
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 12983-1:2024
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili rešetki grijača -Dio 1: Opšti zahtjevi
40.20BAS/TC 4326.04.202425.06.2024