Vijesti

Novi standardizacijski dokumenti za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5, pripremio i objavio sljedeće izvorne standardizacijske dokumente: BAS EN 1993-2/NA:2020 i BAS EN 1993-1-5/A1:2020.

Mjerenje zadovoljstva korisnika u 2019.

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine u skladu sa zahtjevima standarda sistema upravljanja svake godine vrši mjerenje zadovoljstva korisnika radi dobijanja povratnih informacija u kojoj mjeri su zainteresovane strane zadovoljne pruženom uslugom.

Standard BAS EN ISO 6974-4:2020 usvojen metodom prijevoda

Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO 6974-4:2020, Prirodni gas - Određivanje sastava i pridružene nesigurnosti pomoću gasne hromatografije - Dio 4: Određivanje dušika, ugljikovog dioksida i C1 do C5 i C6+ ugljikovodika za laboratorijske i on-line mjerne sisteme s dvije kolone, drugo izdanje, usvojen je metodom prijevoda.

Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5, pripremio i objavio sljedeće izvorne standardizacijske dokumente: BAS EN 1993-1-10:2018, BAS EN 1993-1-11:2018 i BAS EN 1993-1-12:2018.

Poziv za učešće u javnim konsultacijama

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine u postupku izrade Izvještaja o provođenju Srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2018-2019. godina (na osnovu usvojenog Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH za period 2018-2020. godina), provodi proces javnih konsultacija.

Poziv za učešće u javnim konsultacijama

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine u postupku izrade Izvještaja o radu Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, sprovodi proces javnih konsultacija.

Objavljena tri standarda metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 41, Oprema pod pritiskom i kontejneri, metodom prijevoda objavio tri standarda koji definišu terminologiju ventila.

Standard BAS EN 12210:2019 usvojen metodom prijevoda

Putem Tehničkog komiteta BAS/TC 60, Vrata i prozori, Instituta za standardizaciju BiH metodom prijevoda usvojen je bosanskohercegovački standard BAS EN 12210:2019, Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom – Klasifikacija.

Standard BAS EN 1728:2020 usvojen metodom prijevoda

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1728:2020, Namještaj - Namještaj za sjedenje – Metode ispitivanja za određivanje čvrstoće i trajnosti, četvrto izdanje, u sistem bosanskohercegovačke standardizacije usvojen je metodom prijevoda.

Standard BAS EN 61400-1:2019 objavljen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 56, Konvencionalni i alternativni izvori električne energije, metodom prijevoda usvojio je drugo izdanje standarda BAS EN 61400-1:2019, Vjetroagregati - Dio 1: Zahtjevi za projektovanje.

Standard BAS IEC 60826:2019 objavljen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 30, Električni kablovi, metodom prijevoda usvojio je drugo izdanje standarda BAS IEC 60826:2019, Kriteriji za projektovanje nadzemnih prijenosnih vodova.

Standard EN 50525-2-21:2019 objavljen metodom prijevoda

nstitut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 30, Električni kablovi, metodom prijevoda usvojio drugo izdanje standarda BAS EN 50525-2-21:2019, Električni kabeli - Niskonaponski energetski kabeli nazivnih napona do i uključivo 450/750 V (Uo/U) — Dio 2-21: Kabeli za opću uporabu - Savitljivi kabeli sa izolacijom od umreženog elastomera.

Najprodavaniji BAS standard u 2019. godini

Najprodavaniji standard u Bosni i Hercegovini u 2019. godini je BAS EN ISO/IEC 17025:2018, Opšti zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija.