Standardi BAS EN 12831-1:2021 i BAS CEN/TR 12813-2:2021 usvojeni metodom prijevoda

Druga izdanja bosanskohercegovačkih standarda BAS EN 12831-1:2021, Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun projektnog toplotnog opterećenja – Dio 1: Toplotno opterećenje grijanog prostora, modul M3-3 i BAS CEN/TR 12831-2:2021, Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun projektnog toplotnog opterećenja – Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje za EN 12831-1, modul M3-3, usvojena su metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 47, Uređaji i sistemi za grijanje i hlađenje Instituta za standardizaciju BiH. 

Izvorne tekstove evropskih standarda priprеmiо је Tehnički komitet  CEN/TC 228, Heating systems and water based cooling systems in buildings, čiji sekretarijat je pod nadležnošću DIN-a.

Standard BAS EN 12831-1:2021 obuhvata metode za proračun projektnog toplotnog opterećenja za pojedinačne prostorije, građevinske cjeline i zgrade, gdje je projektno toplotno opterećenje definisano kao dovođenje toplote (snage) potrebne za održavanje željene unutrašnje projektne temperature pri vanjskim projektnim uslovima. 

Tehnički izvještaj BAS CEN/TS 12831-2:2021 sadrži informacije koje podržavaju pravilno razumijevanje, upotrebu i nacionalno prilagođavanje standarda EN 12831-1.